پکیج مشاوره تحصیلی

پکیج طراحی شده برای دانش آموزانی است که قصد دارند پیشرفت تحصیلی داشته باشند اما به هردلیلی نمیتوانند.

تیم تحصیلی مرکز مشاوره راه فردا با بهره گیری از متخصصین و اساتید دانشگاهی سعی بر شناسایی مشکلات احتمالی دانش آموزان و حل آنها را دارد.

طبق این پکیج ، یک جلسه ارزیابی توسط روانشناس متخصص نوجوان انجام می پذیرد و در صورت نیاز از دانش آموز تست هایی همچون هوش ، توجه و تمرکز ، اضطراب، استعدادیابی و غیره گرفته میشود .

این پکیج شامل دو جلسه حضوری رایگان در ماه با روانشناس است که در این جلسات شیوه صحیح درس خواندن متناسب با تیپ شخصیتی دانش آموز، روشهای کاهش اضطراب ، رفتار مناسب والدین و غیره آموزش داده میشود ،همچنین برنامه ریزی هفتگی ویژه هر دانش آموز و پیگیری های روزانه و هفتگی را دربر دارد . مضافا در صورت وجود مشکلات همراه برای دانش آموز همچون اضطراب ، عدم تمرکز و حافظه و غیره از درمانهای مکمل استفاده میگردد.

امید است تمام دانش آموزان بتوانند ضمن شناخت پتانسیل و توانایی های خود، روش مناسب استفاده از آن را نیز بدانند.

 

 

 

 

^