مغز انسان از دو نیمکره تشکیل شده است که این دو نیکره توسط جسم پینه ای بهم وصل شده اند. وجود این جسم پینه ای سبب می شود که دو نیمکره از فعالیت های یکدیگرآگاه باشد و هماهنگی در عملکردهای فرد ایجاد شود.

دو نيم کره مغز به دو شيوه گوناگون تفکر مي کنند. نيمه راست مغز، ادراكات معنوي، موسيقي، هنر، خلاقيت، درك تصاوير، الگوبرداري و ايجاد تصاوير ذهني را رهبري مي‌كند، درحالي كه نيمه چپ مسئول خواندن و نوشتن، ادراكات منطقي و جزء نگر است. انسان ها بر اساس عادت تنها از يک نيمکره استفاده مي کنند اما همانطور که مي بينيد، تمام روش هاي تفکري نيم کره هاي چپ و راست مغز مفيدند و اگر بتوان از هر دو نيم کره و در هماهنگي با يکديگر استفاده کرد، کارايي حافظه بيشتر مي شود، از همه مهم‌تر اين است كه بدانيد، اگر براي افزايش توانمندي‌هاي اين دو نيمكره مخصوصا در کودکی تلاش نشود، ممكن است با گذشت زمان دچار افت عملکرد شويد.

انجام تمرینات مخصوص که دو نیمکره مغز را تحریک، تقویت و هماهنگ می کند موجب افزایش توجه و افزایش عملکرد حافظه و در نتیجه کاهش برخی از مشکلات یادگیری کودکان خواهد شد.

نمونه ای از تمرینات، فعالیت هایی است که از هر دو دست و هر دو پا استفاده شود مانند بازی با توپ


 

 
دکتر زهرا ترابی ، روانشناس کودک و مدرس دانشگاه ، مركز مشاوره و روانشناسي راه فردا

^