كودكان روش هاي مختلفي براي يادگيري دارند كه متخصصان آموزش و پرورش اين روشها را به سه گروه اصلي :

شنيداري ، ديداري ، حركتي و جنبشي دسته بندي مي كنند .


‍ ‍ ویژگی کودکانی که سبک یادگیری شنیداری دارند

1)اطلاعات را از طريق بلند گفتن براي خود حفظ مي كنند.
2) بايد به آنها به طور شفاهي توضيح بدهيد .
3) ممكن است در دستور العمل هاي نوشتاري مشكل داشته باشند .
4) وقتي كه دارند چيز جديدي را ياد مي گيرند با خودشان صحبت مي كنند .
5)از بحث هاي گروهي بيشتر لذت مي برند تا تنها كار كردن


‍ ‍ ویژگی کودکانی که سبک یادگیری دیداری دارند:

1) معمولا برای به خاطر آوردن مطلبی چشمان خود را برای تجسم آن در ذهن خود می بندند
2) با مشاهده و ترکیب تصاویر با اطلاعات ، اطلاعات را به خاطر می سپارند.
3) معمولا افرادی مرتب و منظم می باشند.
4)این گونه افراد در تجسم اشیا و طرح ها در ذهن خود توانا می باشند.
5) جذب کتاب های مصور می گردند.

‍ ‍

ویژگی کودکانی که سبک یادگیری لمسی وحرکتی دارند

1) واقعا می خواهد هر آنچه که درباره آن صحبت شده و یاد گرفته است را انجام دهد.
2) دوست دارد در موقع گوش دادن و صحبت کردن در اطراف حرکت کند.
3)غالبا با دست هایش صحبت می کند(در موقع صحبت دستانش را زیاد حرکت می دهد).
4) وقایع را با یادآوری اینکه چه کسی انجام داد بیشتر حافظه می سپارد تا اینکه، کی چی گفت.
پروين حميدي ، مشاور خانواده ، مركز روانشناسي و مشاوره راه فردا

^