1- بازی دارت

2- توپ و راکت

3- توپ و قاشق

4- قلاب و ماهیگری

5- بازی پرتاب حلقه

6- کارت دوخت

7- مهره و نخ

8- مازها

9- پازل

۱۰- مینی بسکتبال

11- بولینگ

12- گرفتن و پرتاب توپ

13- پیچاندن نخ دور قرقره

14- حمل زنگوله بطوری که صدا نکند

15- تیله بازی

16- یک قل دوقل

17- پینگ پنگ

18- بازی دست به دست

19- دومینو

20- رمز نویسی

21- پر رنگ کردن نقطه چین ها و خط چین ها

22- تصاویر فراستیک

23- رنگ آمیزی اشکال

24- چیدن اشکال

25- کپی کردن اشکال

26- تیراندازی با تفنگ پلاستیکی

27- راه رفتن بین خطوط

28- ردیابی کردن خطوط با مداد یا انگشت

29- کوبیدن میخ در تخته

30- حمل لیوان آب بدون اینکه آب بیرون بریزد

۳۱- بازی لی لی

 

 

 

 

 

 

 

دكتر پروين حميدي

مشاوره خانواده

مركز مشاوره و روانشناسي راه فردا

^