از سال ۱۹۶۰، علم به میزان زیادی به مسأله اهمیت هیجان در زندگی ما پرداخته است. محققین به طور روشن به این یافته رسیده اند که هشیاریِ هیجانیِ شما و توانمندی تان در مدیریت احساسات به مراتب بیش از بهرۀ هوشی تان ، در موفقیت و شادکامیِ شما در تمامی عرصه های زندگی اثرگزار است. به ویژه در روابطِ خانوادگی و اجتماعی تان

 برای والدین، کیفیت "هوش هیجانی" به معنای آگاه بودن از احساسات فرزندان، توانمندی همدلی با این احساسات، تسکین دادن و هدایت کردن آنهاست. حال که فرزند رشد و پرورش می یابد، رفتارِ والدین چه تأثیری می تواند بر این رشد داشته باشد؟
پژوهش های متعددی تأثیرِ واکنش والدین به ابراز هیجانِ فرزندان و همچینین آگاهی شان نسبت به اهمیتِ هیجان را بر رشد کودک مورد بررسی قرار داده اند

.. 

نتایج ساده است. ما بر اساس مطالعاتِ متعدد می توانیم والدین را به دو دستۀ کلی تقسیم کنیم: آنهایی که فرزندانشان را در مورد دنیای  هیحانات مورد راهنمایی قرار می دهند و آنهایی که به این امر نمی پردازند. ما به والدینی که به احساسات فرزندانشان می پردازند می گوییم "والدین مربیِ هیجان

 

این دو دسته را می توان به طور اختصاصی تر به ۴ تیپ فرزندپروری تقسیم کرد. ما قصد داریم  ۴ تیپ کلیِ والدین و تأثیر سبک فرزندپروی شان بر روی کودکان را به اختصار برایتان بازگو کنیم

 

 

 

فریبا همتی ، روانشناس کودک و نوجوان ، مرکز روانشناسی و مشاوره راه فردا

 

^