قسمت اول

 

 

والدین بی توجه  

با احساسات فرزند خود به عنوان امری بی اهمیت و ناچیز برخورد می کنند

احساسات فرزند را نادیده می گیرند و خود را درگیر آن نمی کنند خواسته شان این است که هیجان منفی فرزندانشان به سرعت ار بین برود

                  به هیجان فرزندان به عنوان یک توقع نابه جا نگاه می کنند

 اتفاقاتی که موجب بروز هیجانِ فرزندشان می شود را کم اهمیت جلوه می دهند

فرایند حل مسأله را با فرزندشان انجام نمی دهند، معتقدند که بسیاری از مسائل با گذر زمان حل می شوند

 

:تأثیر این سبک فرزندپروری روی فرزندان:
آنها می آموزند که احساساتشان نادرست، نامناسب، و بی ارزش است. آنها همچنین ممکن است بیاموزند که چیزی ذاتاً در آنها مشکل است که چنین احساساتی را تجربه می کنند. آنها به سختی می توانند به هیجاناتشان نظم ببخشند و آنها را مدیریت کنند.

 

..... ادامه دارد

 

راهکار های تربیتی _ فریبا همتی ،روانشناس کودک و نوجوان ، مرکز روانشناسی و مشاوره راه فردا

^