دروغگویی در کودکان

روانشناسان دروغهای کودکان را به هشت دسته زیر تقسیم می کنند که عبارتند ازموارد زیراست:

1.دروغ بازی،در آن حوادث تخیلی یا بازی را به دیگران می باورانند مثلا کودکی که در کارتون پرواز یک انسان را دیده , به دروغ به اطرافیانش می گوید که من می توانم پرواز کنم (روانشناسان این دروغ کودک را که بخاطر تخیل قویشان هست را  به قصددروغ گغتن در کودکان نمیبینند فقط ناتوانی در جدا کردن واقعیت از تخیل می دانند).

2.دروغ مبهم،ناتوانی کودک در گزارش دقیق جزییات و یا مغالطه کردن یک مسئله به پیشنهاد و تشویق فرد دیگر ناشی می شود مثلا مادرش از او سئوالی می کند که کمی میداند, اما چون مادرش مدام سئوالهای دیگری میپرسد و او را تشویق به پاسخ می کند کودک برای تشویق شدن محتویات غیر واقعی و افراطی اضافه می کند.

3.دروغ پوچ ، زمانی کودکان از این نوع دروغ استفاده می کنند که توجه بخواهند یعنی از طریق دورغ گفتن نیاز خود را برطرف می سازند, به طور مثال کودکی برای اینکه والدینش به او توجه کنند به دروغ می گوید که همکلاسی من هرروز مرا می زند.

4. دروغ انتقام جویانه ،که از نفرت ناشی می شود . مثلا کودکی که می داند جایی باید سکوت کند اما برای اذیت کردن فردی که او را دوست ندارد و گرفتن انتقام بدتر جیغ می زند چون می داند با این کار فرد را اذیت می کند.

5.دروغ محدود ،ترس از تنبیه بدنی و دیسیپلین می باشد. مثلا مادری که وقتی فرزندش تکالیفش را انجام نمی دهد او را میزند کودک برای فرار از تنبیه به دروغ می گوید که تکالیفش را انجام داده.

6.دروغ خودخواهانه،دروغ حساب شده برای گول زدن دیگران تا آنچه را می خواهد بدست آورد. کودکی را فرض کنید که اسباب بازی ندارد و اسباب بازی دوستش را می خواهد, به دروغ می گوید اگر تو اسباب بازیت را به من بدهی من هم میروم اسباب بازی ام را می آورم , در صورتی که این کار را نمی کند.

7.دروغ عرفی یا وفا دارانه ،به منظور حفظ و مراقبت از یک دوست.  کودکی که دروغین کار اشتباهی که دوستش کرده را گردن می گیرد.

8.دروغ عادتی،بخاطر الگوهای دردسترس مثلا کودکی که می تواند تکالیفش را انجام ندهد و کسی نفهمه به دروغ می گوید انجام داده و چون دفعات قبل هم همین دروغ را گفته برحسب عادت دوباره تکرار می کند.

^