• چرا قصه گویی برای کودکان خوب است؟

روانشناسان بسیار تاکید به قصه گویی برای کودکان داردند,قصه مانند بازی راهی موثر در برقراری ارتباط با کودک است ما می توانیم از طریق قصه به کودکمان آموزش دهیم

رفتارهای نامناسبش را به او متوجه کنیم

رفتار های بد او را حذف و رفتارهای خوبش را جایگزین کنیم

اعتماد به نفس کودکمان را بالا ببریم

حل مسئله را در فرزندمان تقویت کنیم

و به او فرصتی دهیم تا سئوال های ذهنش را با ما در میان بگذارد

قدرت تجسم و تخیل , همچنین خلاقیتش را تقویت کنیم

مهارت های ارتباطی آنان را بهتر و دایره ی لغاتش را گسترش دهیم

تقویت حافظه , بالا بردن توجه , دقت کودکان را از طریق قصه گویی بالا ببریم.

  • دقت کردید وقتی کودک شما رفتار بدی می کند زمانی که شما آن را به او می گویید گوش نمی دهد؟یا لجبازی می کند؟

همانطور که گفته شد قصه روشی ست که رفتار های بد کودک را حذف کنیم , قصه به طور غیر مستقیم به کودک رفتار بد را می گوید بنابراین کودک مقاومتی ندارد و باعث می شود که او به آن کار بد فکر کند و تا آخر قصه را بدون اعتراض گوش دهد و پیامد های کار بدش را ببیند.

به این دلیل که کودک در قصه خودش را جای نقش اصلی داستان می گذارد بهتر است که فرد داخل قصه را در رده سنی خودش قرار دهید

در مورد اسمی که می خواهید برای نقش اصلی بگذارید از خودش سئوال کنید

در میان قصه از او سئوال بپرسید یا اینکه چه چیزی به ذهنش می رسد را بگوید

آموزش هایی مثل مسواک زدن,همکاری کردن و مواردی مشابه که می خواهید به کودک یاد دهید را از این طریق می توانید آموزش دهید.

 

 

 

^