قسمت دوم

 

سبک زندگی 

عقاید و فرض های اساسی هستند که فرد از طریق آن خودش را سازمان و رویدادهای زندگیش را معنی می دهد . سبک زندگی ما سبب می شود که تمام اعمال ما با هم متحد و همسو باشد و روش خاص ما برای پیش روی به سمت هدف در زندگیمان است . آلفرد آدلر در توضیح سبک زندگی انسان ها را به صورت یک هنرپیشه در نظر می گیرد که بر روی یک صحنه نمایش هستند . در ابتدای بررسی سبک زندگی توجه شما را به دو مورد جلب می نماییم .

اول:

پویش های خانواده که خاطرات و تجارب اصلی و ریشه ای هر یک از ما در آن شکل گرفته است . محیطی است که شامل تمام ارزش ها از برداشت های ما در ارتباط با خود , دیگران ( معمولا والدین ) و زندگی ما تشکیل می شود , که غالب اوقات ما تحت تاثیرآن عوامل می باشیم و به رفتارهای آگاه یا ناخودآگاه ما جهت می دهد .

دوم:

ترتیب تولد و روابط خواهر – برادرها در مورد تاثیر ترتیب تولد بر چگونگی شخصیت شما و روشی که در انجام کارها پیش می گیرید , می توان مطالب فراوانی نوشت . با مروری مختصر نشان می دهیم چگونه ترتیب تولد با فضای خانوادگی در هم می آمیزد تا خاطرات دوران اولیه کودکی شما را شکل دهد . نظریه ترتیب تولد بر این باور است ترتیب ورود شما در آغوش خانواده , تاثیر نیرومندی بر شخصیت امروزی شما دارد . آدلر توجه ویژه ای ازدیدگاه روان شناختی به ترتیب تولد و جایگاه فرد در خانواده دارد . او پنج جایگاه درترتیب تولد مشخص نموده است که در ذیل به آن اشاره می کنیم :

فرزند اول :

در ارتباط با بچه های اول باید بگوییم والدین تازه کار با آنها آزمایش را شروع کرده و تجربه کسب می کنند . معمولا این فرزندان مورد توجه فراوان , توقعات بیش از اندازه , انتقاد و سرزنش فراوان و نمونه های دیگری از تعلیم و تربیت و سرپرستی مفرط قرار می گیرند . معمولا فرزندان اول زود متوجه می شوند دنیا محل پر جنب و جوشی است و هر کاری که انجام می دهند در نظر پدر ومادر و بقیه نزدیکان شاهکار جلوه می کند .آنها معمولا وظیفه شناس بار می آیند و این پادشاهی تا زمانی ادامه دارد که فرزند دوم متولد می شود و بعد از آن فرزند اول متوجه می شود دیگر منحصر به فرد نیست و او احساس می کند به او ظلم شده و خیلی زود همه به او متذکر می شوند که تو بزرگتری !

فرزند دوم :

از لحظه ای که قدم میگذارد به این دنیا در مرتبه متفاوتی از فرزند اول قرار دارد و توجه را با فرزند دیگری تقسیم می کند . بیشتر اوقات خود را در یک میدان مسابقه می بیند پس سعی می کند مراحل آموزش را به نسبت متفاوت با فرزند اول عمل می کنند . ریسک پذیرند و روابط اجتماعی بهتری نسبت به فرزند اول دارند اکثر آتش نشان ها و کسانیکه کارهای ریسک پذیری انجام می دهند مانند پلیس ها , فرزند دوم خانواده هستند .

فرزند میانی :

پیش بینی سیر و سلوک فرزند میانی دشوار تر از پیش بینی وضع و حال بچه های اول و آخر است . شخصیت فرزندان میانی کمتر قابل پیش بینی است زیرا آنها از هر سو مورد فشار و هجوم برادران و خواهران خود قرار دارند . برای درک بهتر باید ببینیم چه کسی بزرگتر و چه کسی کوچکتر از اوست و اما موردی که می توان به آن اشاره کرد این است که شخصیت فرزند میانی با خواهر یا برادری که فرزند اول هستند , کاملا متضاد است .اگر برادر بزرگتر دانش آموزی نمونه باشد , فرزند میانی شاید ورزش را انتخاب کند و در این رشته نمونه شود .یکی دیگر از صفات فرزندان میانی , توانایی آن ها در گفتگو و مذاکره است . بسیاری از آنها سیاستمداران قابلی هستند که می توانند نقش میانجی و واسطه را در زندگی به خوبی ایفا نمایند .آنها همچنین توانای آن را دارند که ابتکار عمل را در دست گرفته و مهارت خود را در کشمکش ها و تنازعات و ایجاد شرایط سازش از طریق گفتگو نشان دهند زیرا همواره باید با برادران و خواهران بزرگتر و کوچکتر خود کلنجار روند .

فرزند اخر :

کوچولوی خانواده و نازپرورده تر از همه , نقش خاصی برای ایفا ندارد , زیرا قبل از او فرزندان بزرگتر همه نقش ها را ایفا نموده اند . عموما از مسیرهایی حرکت می کنند که دیگر اعضا آن را تجربه نکرده اند . شخصیت پیرو و حمایت طلب دارند .

تک فرزند :

فرزند اولی که تنها فرزند خانواده است یک بچه استثنایی است . یکی یک دانه ها غالبا از همه و از جمله خودشان انتقاد می کنند . آنها در فضایی بزرگ می شوند که دوستان و همبازی های زیادی ندارند و تنها تماس آنها با پدر و مادرشان است . اغلب وقتی بزرگ تر شدند در ایجاد رابطه با هم سن و سالهای خود دچار مشکل می شوند . آنها با افرادی که خیلی بزرگتر یا کوچک تر از خود هستند بهتر کنار می آیند . اگر شما فرزند اول یا تک فرزند در خانواده هستید احتمالا خاطرات کودکی شما منعکس کننده اشتباهات و خطاهای احمقانه ایست که واقعا شما را به دردسر می انداخت . موقعیت های موفقیت آمیز در مدرسه و ورزش , نگرانی در مورد تحسین و تایید دیگران , احساس ترس , خصوصا از شکست و صدمه دیدن , انجام درست کارها , مراجع قدرت , توجه زیاد به جزئیات و ...


موضوع مهم که درباره ترتیب تولد باید خاطر نشان کرد این است که با آمدن هر نو رسیده ای تمام اعضای خانواده دستخوش تغییر و تحول می شدند , ترتیب تولد علاوه بر فاصله تولد از عوامل دیگری هم متاثر می شود : ترتیب تولد والدین نقش مهمی دارد . بر فرض اگر دو فرزند اول کمال گرا با یکدیگر ازدواج کنند , ترتیب فرزندانشان به گونه ای متفاوت از نحوه تربیتی است که دو فرزند آخر در مورد فرزندانشان اعمال خواهند کرد .

ترتیب تولد فقط بخشی از جدول معمای شخصیت است . وقتی بتوانید تکه های بیشتری از شخصیت خود را بیابید که در خانه های این جدول جای گیرند درک بهتری از خود به دست می آورید و در این راه خاطرات ایام کودکی به شما کمک می کند تا تکه های بیشتری از شخصیت خود را پیدا کنید بطوری که مشاوران خانواده معنقدند به عنوان شاخصی از چگونگی شخصیت شما خاطرات دوران کودکی قابل اعتمادتر از تولد هستند زیرا این خاطرات با نمایش مرتب خود بر پرده ذهنتان چگونگی واکنش شما را نسبت به مسائل روزمره زندگی تعیین می کنند .

 

در بخش بعدی , چندین سبک و روش متعارف زندگی و نحوه ظهور و نمو آن را از نظر می گذرانیم .

منبع : كتاب پیش بینی ازدواج ،دكتر مجید محمودی مظفر ، روانشناس ، مركز مشاوره و روانشناسي راه فردا

^