اهمیت ازدواج صحیح

همانطور كه مي‌دانيد خانواده كوچك‌ترین، مهم‌ترین و مقدس‌ترین نهاد اجتماعی و بخش بزرگی از زندگي اجتماعی فرد را تشكيل مي‌دهد. این نهاد از پیوند بین یك دختر و یك پسر تشكیل می‌شود و فرزندان ثمره و مكمل آن هستند و در صورتی كه این پیوند و سرمایه‌گذاری درست و اصولی انجام شود، این شراكت سوددهی خواهد داشت؛ یعنی فرزنداني با سلامت روان و آینده‌ي روشن تربیت می‌شوند. اگر افراد بدون علاقه و صرفاً بر اساس جنبه‌های مادی یا رفع تكلیف اقدام به ازدواج كنند، يا بخواهند ادامه‌ي زندگي دهند در این شراكت زیان می‌بينند و ممکن است فرزندان حاصل از این ازدواج، آینده‌ي مبهم و تاریكی درانتظارشان باشد.

در سراسر دنيا مردم به دلایل گوناگون ازدواج می‌كنند: ازدواج هاي عاطفی كه اغلب در سنین پایین انجام می‌شود، ازدواج هاي مذهبی كه براساس اشتراك عقیده وایدئولوژی انجام می‌شود، ازدواج هاي اقتصادی كه صرفاً براساس ثروت طرفین انجام می‌شود و ازدواج هاي اجتماعی كه شایع‌ترین شکل است و براساس سنت‌ها و عمدتاً به صورت خواستگاری انجام می‌شود

 

 

 

 

 

 

 

پروين حميدي ، مشاور خانواده ، مركزروانشناسی و مشاوره راه فردا

^