بدانيم تفاوت زوجین، جاذب است
مهم‌ترین جنبه‌ی جذابیت این است كه با هم تفاوت داشته باشیم. درست همان طور كه قطب منفی و مثبت یك آهن ربا یكدیگر را جذب می‌كنند. مرد با احساس ویژگی‌های مردانه و زن با احساس ویژگی‌های زنانه یكدیگر را جذب می‌كنند.
اگر زن سبب شود كه مرد احساس مردانه داشته باشد، به او در جذب همسرش كمك می‌كند. هم‌چنین زن زمانی بیش‌تر جذب شوهرش می‌شود كه شوهر به احساسات زنانه او بها بدهد.
توجه به تفاوت‌های یكدیگر، راز پایدار نگاه داشتن شور و شوق در زندگی زناشویی است.ادامه دارد...


پروين حميدي ، مشاور خانواده ، مركز روانشناسی و مشاوره راه فردا

^