شما با ایجاد محیطی امن در خانه برای فرزندان تان و فراهم آوردن تجربه ی مسئولیت پذیری و تصمیم گیری، این مجوز را به آن ها می دهید. اگر شما به آن ها اجازه بدهید که خودشان تصمیم گیری کنند و تا زمانی که هنوز کوچک هستند اشتباه کنند، رشدشان در جهت رسیدن به بلوغ هموار خواهد شد.

وقتی فرزندان تان رفتارها و مهارت ها جدیدی را می آزمایند. آن ها را تأیید کنید. آن ها را برای انجام مسئوو لیت ها و امور خانواده تعلیم داده و تشویق کنید.

وقتی آن ها چیزی را که می خواهند فوراً به دست نمی آورند، به ایشان کمک کنید تا صبر داشته باشند.
به آن ها آموزش دهید تا پذیرنده و مؤدب باشند. اگر از این که فرزندتان بیشتر نیازهای تان را برآورده نمی سازد احساس گناه می کنید، به خاطر آورید که شما برای کودک تان هستید نه او برای شما.

مجوز بزرگ شو، مجوزی است برای مستقل شدن و استقلال داشتن. کودک با داشتن این مجوز، در موقعیت های اجتماعی وظایفی را به عهده می گیرد، نسبت به نیازهای دیگران احساس مسوؤلیت میکند، به قرارها و تعهداتش توجه داشته و در مورد تصمیمات شخصی و گروهی مسئوولیت پذیر است.

شما می توانید به کودک تان چگونگی استفاده از ضبط صوت، ویدئو، رایانه و ماشین لباس شویی را آموزش دهید و هنگام استفاده از وسایل، ناظر آن ها باشید.

شما می توانید به آن ها اجازه دهید که رنگ لباس، کفش و کیف شان را خودشان انتخاب کنند. این مجوز همچنین زمانی که کودک خود را به داشتن یک فضای شخصی جایز می داند، به او داده می شود.

از گفتن جملاتی مثل: «تو هنوز برای انجام آن کار کوچک هستی» و »بگذار من این این کار را برایت تمام کنم» خودداری کنید.

پیام هایی مانند:«ما افتخار می کنیم که تو می توانی این کار را خودت انجام دهی» و یا «من می توانم به تو اعتماد کنم» مجوز بزرگ شو را به کودک می دهد.


پروين حميدي ، مشاور خانواده ، مركز روانشناسي و مشاوره راه فردا

^