۱_ ازدواج به خاطر بالا رفتن سن؛

ما فقط وفقط باید زمانی ازدواج بکنیم که همسر مطلوب و مناسب خودرا بیابیم خواه در سن ۲۵سالگی باشد یا۳۵سالگی

بی همسری بهتر از همسر نامناسب داشتن است

(ازدواج از ترس دیر شدن قدغن)

۲_ تحت فشار بودن از سوی خانواده؛

خیلی از خانوادها فرزند خود را بسوی ازدواج هل میدهند و خیلی ها هم برای فرزندانشان همسر انتخاب میکنند

(ازدواج به خاطر نا امید نکردن یا خوشحال کردن خانواده ها قدغن)

۳_ احساس تنهایی و بی کسی؛

هیچ چیز بیشتر از تنهایی رنج آورنیست.کسانی که بیش از حد درانزوا به سر میبرند گاهی فکر میکنند که با ازدواج مشکل حل میشود اما درواقعیت ازدواج آدم تنها را تنهاتر میکند زیرا علت اصلی تنهایی که احساس من بدم _دیگری بد است در نتیجه رابطه بد است رابرطرف نکرده بنابراین همان اندک ارتباط گذشته را نیز از دست می دهد وروز به روز در انزوا به سر میبرد

(ازدواج برای فرار از تنهایی قدغن)

۴_ جذابیت نداشتن زندگی؛

درد بی حوصلگی از ظریف ترین دردهاست بی اشتها غذا میخوریم بی احساس زندگی میکنیم و منتظر چیزی هستیم نه نمیدانیم چیست ونه میدانیم کجاست.انسان تنها موجودی است که این حس را دارد

(ازدواج برای کسب تجربه جدید  قدغن)

۵_ فشار و نیاز شدید جنسی؛

یکی از بدترین دلایل ازدواج غلبه کردن انرژی جنسی بر انسان است.شهود مانند غذا می ماند وقتی گرسنه ایی همه نوع غذا میخوری تا سیر شوی.شهود هم وقتی بر انسان غلبه کند چشم رابسته و گوش را کر میکند و هر کسی را انتخاب میکند برای ارضای شهود خود

(ازدواج از روی هوس قدغن)

۶_ احساس خلاء؛

وقتی کسی احساس خلاء میکند در زندگی اش به دنبال کسی میگردد که بیاید حفره های وجودمان را پر کند وزود به آن وابسته میشویم بنابر این با کوچکترین محبتی جذب دیگری میشویم مثل یک احوالپرسی ساده که از کفش و لباس ما تعریف کند یا به سرماخوردگی ما اهمیت دهد این نتیجه را میگیریم من برای او مهم هستم یعنی کمبود توجه و کمبود محبت داشتن

(ازدواج به خاطر احساس خلاء قدغن )

۷_ فرار از خانواده؛

خانه پدری ما پر از مشکل است ,پدرومادر با هم دعوا میکنند خواهر و برادر با هم دعوا میکنند و این باعث میشود که فرد در خانه پدر احساس آرامش و امنیت نداشته باشد و ازدواج را راه فرا از خانه پدری میداند که عموما از چاله به چاه می افتند با این ازدواج

(ازدواج به خاطر فرار از خانواده قدغن )

۸_ عدم احساس امنیت ؛

کسانی که در منزل خود(پدری)احساس امنیت نداشته باشند به دنبال یک جای امن میگردند خود نمیدانند که جای امن یا امنیت زمانی که فراهم شد پناهگاه را ترک میکنند زیرا این ازدواج ها عمر کوتاهی دارند همانند طوفان

(ازدواج به خاطر رسیدن به امنیت قدغن )

۹_ رسیدن به پول و ثروت (جاه طلبی)

کسانی که مشکل مالی دارند اینگونه فکر میکنند که اگر با کسی که ثروت خوبی دارد میتواند تمام نیازهای خود را رفع کند وبرایش مهم نیست که طرف درک پایینی دارد یا ندارد اینگونه ازدواج ها خیلی زود به مشکل میخورد همانند خود فروشی,می باشد

(ازدواج به خاطر پولدارشدن قدغن)

۱۰_ ترحم ودلسوزی؛

کسانی هستند که برای نجات یک فرد برای ازمشکلات به یک شخص خاص کمک میکنند ولی اینگونه کمک خودرا ازراه ازدواج میدانند,فکر میکنند هر شخصی که بدبخت تر باشد یا درد بیشتری کشیده باشد همسر یا فردی بهتری است نسبت به دیگران اما اینطور نیست درازدواج قرار نیست یکی خودش را آتش بزند تا دیگری گرم شود

(ازدواج به خاطر ترحم ودلسوزی واحساس گناه قدغن)

۱۱_ لج بازی؛

یکی از احمقانه ترین دلایل ازدواج,لج بازی با دیگران است بعضی از ما برای لج بازی با شخصی خاص میرویم با کسی ازدواج میکنیم که دوستش نداریم.وقتی درخواستگاری رد می شویم بعضی مواقع اسرار ما لج بازی است که تازه گل کرده است و فقژ میخواهیم پیروز میدان شویم ودختر خانم هم فکر میکند که ما خیلی دوستش,داریم

(ازدواج به خاطر لج بازی قدغن)

۱۲_ ازدواج انتقامی؛

خیلی وقتها ما از ازدواجمان چاقویی میسازیم و آنرا در قلب کسی فرو میکنیم که از او متنفریم و میخواهیم رابطه خود را با او قطع کنیم برای نمونه فرزندی که میخواست از پدر و مادر خود انتقام بگیرد با خانومی ازدواج کرد که ۱۲سال از خودش بزرگتر بود و ۲بچه از ازدواج قبلی اش داشت در واقع این پسر آن خانم رادوست نداشته بخاطر انتقام با او شخص ازدواج کرده

(ازدواج به خاطر انتقام قدغن )

۱۳_ پایین بودن حرمت نفس؛

زمانی که ما خودمان ارزش قاعل نیستیم و خودرا از دیگران پایین ترو بد تر میدانیم دنبال کسی میگردیم که با داشتن او به جایی برسیم مثلا خانمی برای شهرت که فقط خودش مشهور شود با یک آقای دکتری ازدواج کرد تا همه جا بگویند زن آقای دکتر

(ازدواج به خاطر کسی شدن قدغن )

۱۴_ میل به خواستنی شدن؛

این میل در بعضی از ما آنقدرشدیداست که حاضریم هر کاری انجام دهیم,هر مشقتی را تحمل کنیم تا فقط طرف مقابل ماراترک نکند زیرااوبگذارد وبرود فقط یک برداشت میکنیم که من خوب نیستم,من خواستنی نیستم و این برداشت آنقدر مارا آزار میدهد که حاضریم بابدو خوب او بسازیم هرنوع توهین و تحقیرهایش را تحمل کنیم و به دست وپای او بیوفتیم تا فقط مارارها نکند وآنچنان طرف مقابل رادوست داریم واز جان برایش مایه میگذاریم تا او مجبور شود مارانیز دوست بدارد البته خودمان نام این را عشق میگذاریم

(ازدواج برای اثبات خواستنی بودن قدغن)

۱۵_ رسیدن به چیزهایی که نداریم؛

ازدواج همیشه بین دوانسان برابر است دو انسان شبیه به هم وهم جنس(کبوتر با کبوتر,بازباباز)یک گرفتارب در روابط دختر وپسر این است که مادر طرف مقابل دنبال چیزی هستیم که نداریم.مثال؛منی که منزوی وخجالتی هستم به دنبال کسی میکردم که شاد واجتماعی وبزله گو است نه به خاطر آن که اورا دوست دارم وعاشق او هستم بخاطر اینکه میخواهم اورابرای خودم داشته باشم اما متأسفانه این شخص بعد از دو ماه دچار مشکل میشود مثلا در جمعی طرف مقابل شادو خرسند وبزله گو ومن خجالتی واز خجالت میخواهم آب شوم

(ازدواج به خاطر چیزهایی که نداریم؛قدغن)

۱۶_ اعتیاد به عاشق شدن؛

خیلی ازماها فقط از رابطه داشتن لذت میبریم ونمیتوانیم بدون جنس مخالف زندگی کنیم ما عاشق شخص خاصی نیستیم وتنها عاشق عاشق شدن هستیم برایمان فرقی نمیکند با چه کسی باشیم زیرا به رابطه به چشم یک بازی نگاه میکنیم وعاشق گل خریدن,رستوران رفتن و...هستیم اینگونه روابط سطحی وبی ریشه اگر به ازدواج ختم شود دوام چندانی ندارد

(ازدواج به خاطر عادت عاشق شدن ,قدغن)

۱۷_ رسیدن به یک طرح ذهنی؛

ما از کسی که میخواهیم عاشق بشویم در ذهن خود یک طرح و قالب داریم به گونه ایی که شکل و فرم اورا از پیش کیشده است

دکتر جان مانی عقیده دارد که همه ی ما یک تصویر دقیق ولی ناخودآگاه درباره جفت خود تا سن ۸سالگی پیدا میکنیم بنابراین وقتی بزرگ میشویم دنبال شخصی میگردیم که شکل تصویر ذهنی ما باشد وبالاخره بعد از مدتی جستجو یک شخص را پیدا میکنیم که با طرح ذهنی خود نزدیک است وبعد از مدتی,تلاش میکنیم آن شخص راباطرح ذهنی خود کاملا طتبیق بدیم شاید آن شخص بخاطر دوست داشتن شما قبول بکند ولی بعد از مدتی خسته میشود وخودش میشود وبعد از مدتی مشکلاتی سر میرسد

(ازدواج به خاطر تصورات غلط ذهنی؛ قدغن)

۱۸_ همدرد وهم زخم بودن ؛

گاهی از ماها برای اینکه یک همدرد وهم زخم مثل خودمان پیدا کنیم با اشخاصی مثل خودمان ازدواج میکنیم فکر میکنیم چون او درد وزخمش مثل من است پس حتما آدم خوبی است ومیتواند من را خوب درک کند مثل دو بیمار قلب درد در روی تخت بیمارستان که با هم دوست میشوند ولی بعد از مدتی آنها متوجه میشوند که دردهای آنها به یک جا قابل تحمل نیست وزندگی برایشان جهنم میشود

(ازدواج به خاطر همدرد بودن؛قدغن)

۱۹_ فراموش کردن نفر قبلی؛

خیلی از ماها بع این دلیل سراغ یک رابطه جدید می رویم که رابطه قبلی رافراموش کنیم در شرایطی که جدایی ناگهانی بوده است و بخشی از وجود ما در گذشته زندگی میکند وخاطرات به طرز عجیبی آزار دهنده میشود .بنابراین بعد از مدتی خاطرات تلخ از بین میرود وفقط خاطرات شیرین بافرد قبلی در ذهن ما بجا مانده است واز آن شخص در ذهن خود یک استوره میسازیم وچون شرایط روحی خوبی نداریم سریع به سراغ نفر بعدی میرویم وبا او مقایسه میکنیم که خوبیهایش مثل او باشد یا بدیهایش مثل او نباشد وفقط,برای ما نکات نفر قبلی مهم است وبا ذهن خود مقایسه میکنیم ووقتی با آن شخص ازدواج کردیم دیکر به مساعل دیگر توجه نمیکنیم وانسان همزمان نمیتواند ۲ همسر داشته باشد یکی در ذهنش و دیگری در برابرش

(ازدواج به خاطر فراموش کردن نفر قبلی؛قدغن)

۲۰_ ازدواج عوضی؛

خیلی از ماها در ازدواج به دنبال همسر نمیگردیم به دنبال پدر,مادر,خواهر,برادر,معلم,استاد ویا شاگرد میگردیم خیلی از پسرها سراغ یک زن باروحیه بالا وقوی میروند تا او نقش مادرشان را برایش بازی کند یا از دخترها سراغ مردی میروند که سن بالایی داشته باشد تا حای پدرش را پر کند یا به این باور که او دیگر شیطنت های خودرا کرده است وحالا میخواهد کنار زن وبچه اش آرام وقرار بگیرد غافل از اینکه انسانها تعقیر نمیکنند وبعد از مدتی معولا دوباره شیطنت ها وعادت های گذشته را از سر میگرند وشاید خود همین دختر یکی از این تجربه های آن شخص باشد واشکال کار اینجاست که در ازدواج نابرابر نمیتوان رابطه جنسی موفقی داشت در اینگونه ازدواج ها ما دچار انواع کرسنگی میشویم ,گرسنگی عاطفی,گرسنگی جنسی و...در نهایت همین گرسنگی ها وخستگی های ما لب گشوده وسوال میکنند که چرا ازدواج کردیم با هم

(ازدواج برای پیدا کردن پدر و مادر و...؛قدغن)

^