آرزوهای قلبی

از هر قشر و خانواده ای که باشید باید در مقطعی از زندگی خود تغییری ایجاد کنید , جوهر زندگی در اعماق وجود شماست فارغ از اینکه از خانواده ای حمایتگر هستید و یا از خانواده نامتعادل , مدتی به صدای درونتان گوش دهید , به جست و جو بپردازید , ان را بیرون بکشید و وارد صحنه زندگی کنید , آنچه را در عمق جانتان نهفته است را بیدار کنید و در زندگی خود از آن بهره ببرید . برای رسیدن به موفقیت در زندگی خود :

1-    از آرزوها , خواسته ها , استعدادها و دیگر موهبتهای درونی تان آگاه شوید .

2-    به موارد ذکر شده در شماره یک توجه کرده و به اندازه خود زندگی , برای آنها ارزش قائل باشید .

3-    برای رشد آنها در صدد کسب آگاهی و کمک گرفتن از دیگران بر آیید .

4-    به جوهر وجود و استعدادهای درونیتان اهمیت بدهید نه به دستاوردهای آن , هرگاه فرصتی پیش می اید در جهت به فعلیت رساندن آن تلاش کنید .

بنابراین واقعیت دنیای بیرونی که آن را می بینیم و در آن زندگی می کنیم از درون سرچشمه می گیرد ,از قلب و ذهن و روح ما . این درون ماست که زندگی بیرون ما را می سازد , از این رو برای آنکه زندگی خود را بیابیم باید آن چیزی را پیدا کنیم که در اعماق وجودمان نهفته است . گاهی تجربه های تلخ از خانواده , مدرسه , دوست , معلم , شغل , نوع آموزش , حوادث آسیب زا , کمبود امکانات یا فقدان فرصتهای مناسب یا خرده فرهنگها , و صدها عامل دیگر زندگی فرد را از مرکز اصلی خودش یعنی قلب و ذهن و روانمان دور می کند . بنابراین با کاویدن درون با برخی از ترس ها و موانع رو به رو می شوید و اجازه نمی دهید این عوامل شما را از خواسته ها و آرزوهایتان پنهان کند . باید خواسته هایتان را بیرون بکشید , با ترس هایی که پیامد آن خواسته ها هستند روبه رو شوید , شکست بخورید و باز بلند شوید و ...اجازه ندهید تجربه های گذشته و ترس هایتان امکانات بالقوه درونتان را مدفون نگه دارد , تصمیم بگیرید تا شاهد شکوفایی خود باشید .

آنچه که در درون دارید را بیرون بکشید و بعد دو راه دارید : یا آن را بکارید و پرورش دهید و یا دور بیندازید .

این مبحث ادامه دارد ...

منبع : کتاب 9 گام در راه عشق و زندگی _ دکتر هنری کلود    

^