آرزو های قلبی

قسمت دوم

رشد یعنی بتوانید یافته های درونی خود را با دیگر اجزای وجودتان , یعنی ارزش ها , روابط , دوستی ها پیوند بزنید و در بافت کلی زندگی به آن نگاه کنید . با تدبیر و مقدمه چینی کار خود را به دقت بسنجید و موضوع مورد نظرتان را در بافت کلی زندگی تان در نظر بگیرید و بعد با تدبیر و پشتکار دست به عمل بزنید .

دفن کردن و یا به تعویق انداختن آروزها ؟

بین دفن کردن و به تعویق انداختن آرزوها تفاوت وجود دارد . دفن کردن یعنی غفلت از آنها یا به نحوی در تضاد بودن با انها , وقتی آرزوهایتان را دفن می کنید راکد می مانید و بیمار میشوید و به تدریج تباه می شوید و این شیوه سالمی نیست . از طرفی شناخت روح و روان به این معنی نیست که هر خواسته و آرزویی را فوری برآورده سازیم یا تحقق بخشیم .

برای آنکه ارزوها به دنیای بیرون بیایند باید کشف شوند , آبیاری شوند , پرورش یابند و به بار بنشینند .

-         به انچه شما را ازار می دهد گوش کنید , چه بسا ممکن است پیامی برای شما داشته باشد .

-         احساسات منفی را به حال خود رها نکنید برای کنار آمدن با آنها کاری انجام دهید .

-         خواسته ها و ارزوهای بلند مدت خود را نادیده نگیرید , سعی کنید معنی آن را دریابید .

-         به نشانه های بیماری در خود توجه کنید شاید درون خود چیزی دارید که باید بیرون بکشید .

-         به خیال بافیهای خود توجه کنید شاید فقدانی در شما وجود دارد که باید با شیوه مناسب حل شود .

-         رشک و حسد را با آرزو و یا خواسته اشتباه نگیرید .

بزرگترین علامتی که به ما می گوید چیزی درون ما دفن شده , سستی و بی حسی و یک زندگی مرده و بی روح است. بنابراین ارزوهای خود را دریابید . برای رسیدن به آنها تلاش کنید و معقولانه خطر کنید تا امکانات بالقوه درونتان به فعلیت برسند .

این مبحث ادامه دارد ...

منبع : کتاب 9 گام در راه عشق و زندگی _ دکترهنری کلود 

^