طلاق یکی از استرس امیزترین تغییراتی است که یک انسان میتواند تجربه کند. اکثر زنان، در مقابل این رویداد، با افسردگی و خشم واکنش نشان میدهند. سازگاری با طلاق فرایندی پیچیده است که سالها طول میکشد.

بسیاری از افراد طلاق گرفته، واکنش عاطفی تجربه میکنند که "تداوم دلبستگی" نامیده میشود.

نظریه تداوم دلبستگی اعتقاد دارد که مردم، با اینکه همسران قبلی خود را دیگر دوست ندارند، هنوز پیوند عاطفی با انها را حس میکنند. کسانی که به دنبال طلاق هستند، ممکن است از یک سو، به علت بیرون امدن از یک رابطه ی ناخوشایند خوشحال باشند و از سوی دیگر، به علت از دست دادن پیوند های مستمر با همسر قبلی، ناراحت شوند.

ممکن است طلاق به احساسات مثبت هم منجر شود: مثلا بعضی مادران میگویند که طلاق گرفتن باعث شده رابطه ی انها با فرزندانشان نزدیکتر و صمیمانه تر شود. زنانی هم که احساس میکردند در زندگی زناشویی محدود کننده زندانی شده اند احساس ازادی می کنند. بسیاری از زنان میگویند که طلاق باعث شده است تا متوجه شدند که خیلی قوی تر از ان هستند که فکر میکنند.

منبع:روانشناسی زنان   نویسنده:مارگارت ماتلین

^