همسرانی که یکی از انها برونگرا و دیگری درونگراست چهار مشکل ارتباطی خواهند داشت :

1_ تفاوت در تفریح ها: یکی از طرفین به مهمانی های شلوغ علاقه دارد ولی دیگری علاقمند است در یک محیط ارام و با یک دوست صمیمی خوش گذرانی کند. مکان های تفریحی مورد علاقه این دو کاملا متفاوت است

2_ شیوه بیان احساسات: فرد درونگرا ممکن است کمی در بیان احساساتش مشکل داشته باشد در حالی که یک فرد برونگرا درباره ی همه چیز راحت صحبت می کند.

3_ شیوه ارتباطی: فرد برونگرا تمام اتفاق هایی که در طول روز اتفاق افتاده را برای همسرش تعریف می کند، موسیقی گوش می دهد یا صدای تلویزیون را بالا می برد ولی یک فرد درونگرا ترجیح می دهد با ورود به خانه به استراحت بپردازد، کمتر صحبت کند و هروقت میلش کشید حرف بزند.

4_ شیوه حل مساةل: یک فرد برونگرا دوست دارد وقتی مشکلی بروز میکند به سرعت وارد عمل شود و موضوع را فیصله دهد در صورتی که فرد درونگرا به ارامش نیاز دارد و از درگیری اجتناب میکند.

^