7 دلیل نادرست برای ازدواج

1) فشار (تاثیری ست که دوستان,خانواده,جامعه یا برنامه ریزی احساسی شخصی بر انسان می گذارند؛فشار به شما پیام می دهد که باید ازدواج کنید وگرنه حتما مشکلی دارید)

  • فشار سن و سال (نگرشی است که نشان می دهد که سن شما از حد معین گذشته و چون ازدواج نکردید پس طبیعی نیستید)
  • فشار خانواده و دوستان (افرادی هستند که برای اظهار نظر دوستان و خانواده احترامی بیش از حد قائل اند و ممکن است بر مبنای خواسته های دیگران تصمیم گیری کنند)

2) تنهایی و افسردگی

3) تمایلات جنسی

4) بی توجهی به زندگی خود

5) اجتناب از بزرگ شدن

این افراد معمولا به دنبال همسر و زندگی مشترک نیستند بلکه به دنبال مادر یا پدر و به دنبال حمایت کسی هستند که از بزرگ شدن خودشان اجتناب کنند. این رابطه براساس وابستگی ایجاد می شود نه آموزش و رشد!

اگر شرایط زیر را دارید احتمالا وارد چنین رابطه ای شدید:

  • تفاوت سنی زیاد با همسر
  • تفاوت عمده در مشاغل شما و همسر
  • تفاوت عمده در تجارب زندگی
  • توقع کمک یا نصیحت از همسر

6) احساس گناه

انگیزه ای شگفت آور برای ایجاد رابطه یا ادامه ی رابطه, ممکن است فکر کنید که این احساس عشق هست در صورتی که چیزی جز همدردی و ترحم نیست.

7) پر کردن فضاهای خالی احساسی و معنوی

 

 

^