سه شرط اساسي براي ازدواج وجود دارد، (آگاهي ، انگيزه، بلوغ)

الف) فرد بايد از اطلاعات كارساز بسياري آگاه باشد،اين اطلاعات در سه زمينه لازم است:

1- او بايد نسبت به خودش ،توانايي ها و نقاط ضعف اش ،آگاهي درستي داشته باشد،بداند كه آيا شايسته همسري است يا خير.

2- فرد بايد نسبت به جنس مقابل خود آگاهي داشته باشد.زن از مرد و مرد از زن بايد شناخت داشته باشد.به طور مثال در زمينه ي روانشناسي : مرد و زن از خصوصيات رواني متفاوت يكديگر آگاهيي يابند.اين اطلاعات مي تواند ياور ارزشمندي در يك زندگي مشترك باشد.

3- فرد بايد از كم و كيف تكاليف همسري آگاه باشد.ما بايد بدانيم كه در زندگي زناشويي مرد و زن چه وظايفي دارند.هر يك بايد خود را آماده كنيم و با طرف مقابل نيز هماهنگي به عمل آوريم.

ب) فرد بايد انگيزه ازدواج داشته باشد يعني بخواهد كه ازدواج كند.ازدواج تحميلي محكوم به شكست خواهد بود.

ج) فرد پيش از ازدواج بايد مراحل بلوغ جسمي و رواني و اجتماعي را گذرانده باشد.

 


منبع: كتاب ازدواج خود را پيش بيني كنيد ، دكتر مجيد محمودي مظفر ، روانشناس ، مركز مشاوره و روانشناسي راه فردا

^