1- بعد از 10-15 دقیقه مطالعه تمرکز از بین میرود و حواس دانش آموز پرت میشود
2- کودک به جزییات دقت نمیکند
3- اغلب وسایل خود را گم می کند (‌خصوصا وسائل مدرسه )
4- در هنگام صحبت با او احساس میکنیم به گفته های ما توجه نمیکند.
5- احتیاج به چندبار توضیح موضوع دارند.
6- خطاهای تکراری در املا یا ریاضی (احتمال اختلال یادگیری نیز می باشد که بهتر است کارشناس متخصص بررسی کند )
7- کارها را نا تمام میگذارد
8- از تکالیف مدرسه که احتیاج به تمرکز ذهنی دارد طفره میرود.
در نگهداری توجه هنگام فعالیت و بازی مشکل دارد
9- کودک فراموشکار است
10- عجله در پاسخ قبل از اتمام سوال
11- آشفتگی ذهنی و پرش افکار و عدم انسجام فکر


❇️ در صورت مشاهده حداقل سه مورد از نشانه های فوق مراجعه به مراکز و مشاورین متخصص و معتبر توصیه میگردد


 یکی از روش های ساده برای تشخیص اختلال توجه و تمرکز در كودكان انجام تست زیر میباشد:

کودک در حالت سرپا - چشم ها بسته - یک پا بالا از عدد 20 بصورت معکوس تا یک بشمارد (خود کودک )
در صورتی که معکوس نتواند از عدد 1 تا 20 شروع به شمارش کند

چنانچه تست را به درستی انجام ندهد توصیه میشود به روانشناس متخصص مراجعه کنید.

 

 

دکتر الناز صالحی پور 

روانشناس تحصیلی و نوجوان و مدرس دانشگاه

کانال تحصیلی راه فردا: https://t.m/TahsiliRaheFardaa

^