👈 دلایل عدم" یادآوری مطالب "در امتحان

🌺 بسیاری از داوطلبان هستند که مطالب درسی را به خوبی مطالعه کرده، اما در جلسات آزمون نمی توانند مطالب را سریعا یادآوری کنند و با سرعت به پاسخ نهایی برسند دلایل متفاوتی دارند که در اینجا به سه دلیل عمده اشاره می شود:

☘️ عدم دسته بندی اطلاعات:
اگر شما مطالب خوانده شده خود را با استفاده از الگوهای یادآوری دسته بندی نکنید، در سر جلسه آزمون بازیابی صحیحی از اطلاعات نخواهید داشت.

☘️ عدم رعایت فواصل زمانی مرور:
یکی از راه های افزایش سرعت در آزمون ها، به یاد داشتن مطالب است. در صورتیکه مطالب را با استفاده از مرور وارد حافظه بلند مدت خود نکرده باشید در سرعت عمل بالا، نتیجه خوبی کسب نخواهید کرد.

☘️ عدم تسلط:
گاهی اوقات شما مبحث مورد نظر خود را مطالعه نموده ولی در جلسه آزمون نمی توانید به دلیل اینکه تسلط روی تمام قسمت های حل ندارید به سوال پاسخ دهید، راه حل افزایش تسلط، زدن تست های آموزشی به شیوه صجیح است.

 

 

فریبا همتی

روانشناس کودک و نوجوان

مرکز مشاوره راه فردا

کانال تحصیلی راه فردا: https://t.m/TahsiliRaheFardaa

^