10 مهارت مورد نیاز نیروی کار در سال 2020

موسسه تحقیقاتی دانشگاه فونیکس، موارد ده‎گانه زیر را به عنوان مهارت‎های مورد نیاز نیروی کار در سال 2020 معرفی نموده است:


️ درک معانی:
توانایی درک عمیق مفاهيم و اهمیت موضوعات تبیین شده

 

️ هوشمندی اجتماعی:
توانایی برقراری ارتباط موثر با دیگران به‎منظور جلب واکنش‎های مناسب و ایجاد تعامل مطلوب با آن‎ها

 

️ تفکر نوین و انطباقی:
توانایی یافتن راه‎حل‎ها و پاسخ‎های بدیع و نوآورانه برای مسائل

 

 شایستگی میان‎فرهنگی:
قابلیت موثر عمل کردن در فرهنگ‎های مختلف

 

️ تفکر محاسبه‎ای:
توانایی تبدیل و تفسیر حجم بزرگی از داده‎ها و استخراج مفهوم و تحلیل‎های لازم از آن‎ها

 

️ سواد رسانه‎های نوین:
توانایی ارزیابی منتقدانه محتواهای رسانه‎های نوین و توان تولید محتوای مناسب و متقاعدکننده برای آن‎ها

 

 چند ‎رشته‎ای بودن:
سواد و توانایی درک مفاهیم چندین رشته مختلف

 

 تفکر طراحی:
توانایی طراحی فرایندها و اقداماتی در راستای رسیدن به هدفی خاص

 

مدیریت بار فکری:
توانایی فیلتر کردن و اولویت بندی مطالب در راستای حداکثر سازی کارکرد شناختی مغز

 

 تشریک مساعی مجازی:
توانایی کار بهره‎ورانه و همراه با شور و شوق در یک تیم مجازی

 


کانال تحصیلی راه فردا:
TahsiliRaheFarda@

^