مانند بسیاری از بچه ها در دوران جوانی و دوران دانشکده از مسئله فرار و گریزانی به نام حافظه گیج شده بودم. در موقعیت های غیر رسمی و آرام، حافظه ام آنقدر راحت کار می کرد که به سختی متوجهش می شدم، در زمان امتحانات گاهی خوب عمل می کرد، اما اغلب با حافظه ی بد، یعنی بخش ترسناک فراموشی، ارتباط داشت.
بنابراین با جدیت شروع به بلعیدن اطلاعات در مورد سیستم های حافظه ای خاصی کردم. تحقیقات مربوط به مغز در طول دهه ی اخیر دانسته های همیشگی نظریه پردازان، بازیکنان بازی های کامپیوتری و... را ثابت کرد. چنین افرادی معتقد بودند که ظرفیت نگهداری حافظه ی ما و توانایی به یاد آوردن آنچه در آن ذخیره شده است، بسیار فراتر از حد انتظارات معمول است.


حافظه شما فوق العاده است؟

حافظه ی شما فوق العاده است. این جمله علی رغم استدلال های معکوس زیر بیان شده است:
1. اغلب مردم کمتر از ده درصد اسامی کسانی را که ملاقات کرده اند، به خاطر می آورند.
2. اغلب مردم بیش از 99 درصد از شماره تلفن هایی را که به آنها داده شده، فراموش می کنند.
3. تصور می شود که حافظه با افزایش سن به سرعت تحلیل می رود.
4. از نظر بین المللی، با توجه به معیارهایی چون نسل، فرهنگ، سن و سطح تحصیلات، تجربه ی مشترک ترس از داشتن حافظه ای نامناسب یا بد وجود دارد.
5. شکست های ما به طور کلی و مخصوصاً در زمینه ی یادآوری به این واقعیت نسبت داده می شوند که ما «فقط انسان هستیم». جمله ای که نشان می دهد مهارتهای ما ذاتاً ناکافی هستند.
6. احتمالاً در اکثر تست های حافظه موجود در زمینه حافظه شکست خواهید خورد.
ممکن است حافظه ای با افزایش سن تحلیل رود اما فقط در صورتی که از فرصت های ذهنی استفاده نشود. در مقابل اگر از آن استفاده کنید در تمام طول عمرتان رشد خواهد کرد.


تغییر گرایش ذهنی منفی

این تصور که «من یک سیستم ذهنی دارم که مرتباً درحال بدتر شدن است» یا نگرش ذهنی منفی، که اغلب بین افراد سی ساله رایج است، خطرناک و نادرست و مبتنی بر فقدان آموزش مناسب است.
تنها تفاوت بین مدیر میان سالی که قرار تلفنی اش را فراموش کرده یا کیفش را در دفترش جا گذاشته، با دانش آموز هفت ساله ای که وقتی به خانه بازمی گردد متوجه می شود وسایلش را در مدرسه جا گذاشته، این است که کودک هفت ساله با حالت افسردگی، سرش را میان دستانش نمی فشارد و با صدای بلند فریاد نمی زند که «وای خدایا هفت سالم شده و حافظه ام در حال نابود شدن است.»
از خودتان بپرسید «چیزهایی که واقعاً هر روز به خاطر نمی آورم، چندتا هستند؟» اکثر مردم چیزی بین 100 تا 10000 را تخمین می زنند.
حافظه ی انسان آنقدر فوق العاده است و آرام عمل می کند که اغلب مردم حتی متوجه نمی شوند که هر کلمه ای می گویند یا می شنوند فوراً بررسی یا یادآوری می شود، دقیقاً تشخیص داده می شود و در موقعیت مناسب قرار می گیرد. موارد اندکی که فراموش می کنیم مثل لکه های بسیار کوچک روی اقیانوسی وسیع هستند. علت اینکه ما به این خطاها توجه زیادی می کنیم این است که بسیار نادر هستند.

در مطالب بعدی درمورد ریتم حافظه و انواع تقویت حافظه صحبت خواهیم کرد.

با ما همراه باشید...

 

 

 

مرکز مشاوره راه فردا

گردآورنده: بهارک حسینی ( مشاور و روانشناس استرس و اضطراب ) - نگار صادقی

 

^