بیشتر مردم آنچه را که یادداشت می کنند فراموش می کنند، فراموش می کنند زیرا در روند یادداشت برداری آنها فقط از درصد بسیار کوچکی از ذهن شان استفاده می کنند. شیوه ی طرح ریزی ذهنی به شما این امکان را می دهد که کل یک کتاب را حفظ کنید!


سیستم های یادداشت برداری استاندارد از جمله ها، عبارات، فهرست ها و خطوط و اعداد استفاده می کنند. چنین سیستم هایی فقط از اصول ذهنی قشر سمت چپ مخ برای لغات، فهرست ها، منطق، ترتیب، توالی و عدد، تصویر فراموش شده، ارتباط دادن، مبالغه، پوچی، شوخ طبعی، رنگ، ریتم، احساسات، میل جنسی و لذت جویی استفاده می کنند.


به منظور یادداشت برداری مناسب، باید سنت ها را بشکنید و همانند اصول ذهنی اساسی از هر دو نیمکره ی مغزتان استفاده کنید. در این سیستم یادداشت برداری، از برگه های سفید بدون خط استفاده کنید و از یک تصویر ذهنی کلیدی (نیمکره راست) استفاده کنید که موضوع اصلی یادداشت برداری شما را خلاصه می کند. از این تصویر مرکزی خطوطی بکشید (نیمکره چپ) که روی آن کلمات ذهنی اصلی یا تصاویر واقعی زیر نواحی اصلی و زیر موضوعاتی که قصد یادداشت برداری از آن را دارید، چیزهایی نوشته (نیمکره چپ) یا کشیده شده است (نیمکره راست).


خطوط بیشتری به این خطوط وصل هستند که مجدداً روی هر یک از آنها نیز کلمات ذهنی کلیدی یا خود تصاویر کلیدی قرار دارند. به این ترتیب نقشه ی ذهنی یادداشت برداری حافظه ای چند بعدی، مرتبط، ذهنی و رنگی برای هر چیزی که می خواهید یادداشت برداری کنید، بسازید. در این شیوه ی یادداشت برداری به دلیل کاربرد تمامی اصول حافظه، و یادداشت برداری چند بعدی، نه تنها یادداشت هایتان را سریع و دقیق به خاطر می آورید، بلکه متوجه می شوید که این شیوه به شما این امکان را می دهد که آنچه راکه یادداشت می کنید بفهمید، تحلیل کنید و منتقدانه در مورد آن فکر کنید و در عین حال به شما زمان بیشتری می دهد تا هم به سخنران و هم به کتابی که در حال یادگیری آن هستید، توجه بیشتری کنید. این شیوه و کاربردهای آن به طور کامل تر در کتاب هایم با عناوین «نقشه ذهن» و «معجزه ذهن»، آمده است.


استفاده از کلمات کلیدی و تصاویر کلیدی روشن نقشه ی ذهنی شما را قادر می سازد تا یک کتاب کامل را با یک بازنمایی واضح، یک جانبه و دوره ای به خاطر آورید. بنابراین اصول ذهنی و تفکر خلاقانه ی به کاررفته در یادداشت های نقشه ذهنی شما را قادر می سازد تا به سادگی به هر موضوع جدیدی بپردازید و امتحانات خود را با نتیجه ای مطلوب سپری کنید.

 

 

مرکز مشاوره و روانشناسی راه فردا

گردآورنده: بهارک حسینی ( روانشناس در زمینه وسواس، افسردگی و اضطراب ) - نگار صادقی

^