به جای این که چند بار در سال شکست بخورید، ده ها بار در سال شکست بخورید.

شکست خوردن پله ی ترقی و رشد شماست. با شکست خوردن خیلی سریعتر رشد می کنید.

افراد موفق هرگز از کلمه شکست استفاده نمی کنند، آن ها هیچ وقت نمی گویند شکست خوردیم. آن ها همیشه به درس ها و تجاربی که آموخته اند فکر می کنند. آن ها از شکست به عنوان عقب نشینی موقت ،که این نیز خود، آن ها را یک قدم به موفقیت نزدیک می کند، یاد می کنند.

برای موفقیت سریع تر باید سریع تر درس های تان را بیاموزید و برای این کار باید سریع تر شکست بخورید.

بسیاری از افراد معمولی هرگز از اشتباهاتشان چیزی نمی آمورند آن ها به اشتباهات و شکست هایشان به عنوان یک فرصت برای یادگیری نگاه نمی کنند.

اشتباهات در واقع شما را متوقف می کنند تا به شما یادآور شوند که چیزی را نمی دانید و باید در موردش یاد بگیرید.

بنابر این هر وقت شکست خوردید و یا چیزی مطابق میل شما پیش نرفت اندکی صبور باشید و با کمی حوصله، به موضوع فکر کنید تا درس پنهان را کشف و یاد بگیرید.

اگر عصبانی شدید و دلیل و برهان آوردید ویا این که دیگران را مقصر دانستید و آن ها را تنبیه کردید، بدانید که به اندازه کافی فکر نکردید و چیزی را نیاموختید.

اگر به درستی فکر کنید و درس را بیاموزید آن گاه برای تمام اشتباهاتتان تشکر هم خواهید کرد چون آن ها شما را هر روز بزرگ تر می کنند.
پروين حميدي ، مشاور خانواده ، مركز روانشناسي و مشاوره ر اه فردا

^