همه ما در روابط ميان فردى و يا زندگى مشتركمان دچار اشتباهاتى شده ايم كه باعث ناراحتى دوستان، همسر و ... شده است. شوخى بي مزه در جمع، انتقاد بي موقع، توهين، بى احترامى ، زير قول زدن... همين اشتباهات و دلخوريها ريشه اغلب تعارضات است و بخشي از آنها ريشه در نحوه برخورد ما با تعارضات و اشتباهات دارد.
حال سوال این است که وقتى اشتباهى مى كنيم، دلى را مى شكنيم، حرفى مى زنيم كه كدورت ايجاد مى كند چطور برخورد كنيم؟ چگونه عذرخواهى كنيم؟!
اگر فكر مى كنيد كه تنها با گفتن "ببخشيد"قضیه ختم خواهد شد و طرفتان موظف است كه اشتباه شما را ببخشد و فراموش كند و همه چيز تمام شود سخت در اشتباه هستيد!

اگر خواهان سر و سامان دادن رابطه تان هستيد، لازم است كه يك عذرخواهى خوب را ياد بگيريد، يك عذرخواهى خوب داراى ٦جزء مهم است كه عبارتند از :
١- بيان تأسف
٢- توضيح اينكه چطور اينگونه شد
٣-قبول مسئوليت
٤-بيان پشيمانى
٥- پيشنهادى براى جبران
٦- درخواست بخشش


اگر زمان كمى داريد و يا بنا به دلايلي نمى توانيد تمام اجزاء آنرا انجام دهيد، تحقيقات نشان داده كه مهم ترين بخش عذرخواهى "قبول مسئوليت" است. پذيرش اينكه اشتباه كرده ايد بسيار مهم است.


هيچوقت به خاطر احساس فرد مورد نظر عذرخواهى نكنيد، بلكه به خاطر رفتار خودتان معذرت بخواهيد
به جاى اينكه بگوييد: " از اينكه با حرفام ناراحتت كردم عذر مى خوام"
بگوييد: ""متأسفم من جملات دردناكى بهت گفتم ".

دومين جزء مهم ديگر پيشنهاد جبران است. وقتى قادر نيستيد آسيبى كه به طرف مقابلتان زده ايد برگردانيد، پس لازم است كارى بكنيد كه آسيب وارده كم شود.
جزء مهم ديگر ابراز تأسف ، توضيح اينكه چرا چنين شد و بيان پشيمانى است.

آخرين مرحله ى عذرخواهى "درخواست بخشش" است.
پر واضح است كه مضمون عذرخواهى نيمى از راه است، جريانات وارده بيشتر از اين حرفاست. من من كردن، اجتناب از نگاه مستقيم، دست به سينه گوشه اى ايستادن ، هنوز در مرحله عصبانيت بودن تأثير كلام شما را بسيار كم مى كند.

اگر واقعاً قصد عذرخواهى داريد رو در رو عذرخواهى كنيد ، اس ام اسي و ايميلى تأثير كمى دارد. طرف شما دوست دارد ببيند و يا بشنود كه در ابراز تأسف خود پشيمان هستيد و مى تواند براى بقيه دوستي به شما اعتماد كند.

 

 

 

دكتر پروين حميدي

مركز مشاوره راه فردا

^