در این مطلب و مطالب بعدی، می خواهیم 31 سؤال برای هر تیپ شخصیتی انیاگرام مطرح کنیم اگر پاسخ شما به اکثر 31 سؤال مطرح شده در یک تیپ شخصیتی مثبت باشد به احتمال زیاد شما دارای آن تیپ شخصیتی می باشید.


1) تیپ مهرطلب

1. آیا شما فردی مهماندوست هستید و از آشنایی و مصاحبت با دوستان جدید استقبال می کنید؟
2. آیا شما دوست دارید احساسات و علایق خود را به دیگران نشان دهید؟
3. آیا شما بیشتر از رسیدن به اهدافتان، به برقراری ارتباط عاطفی با افراد اهمیت می دهید؟
4. آیا شما بیش از اندازه خوش قلب و احساساتی هستید؟
5. آیا شما دوست دارید دیگران را به خود وابسته کنید و این باعث ایجاد مشکل بین شما و آنها شده است؟
6. آیا شما فردی مهربان و دلسوز هستید و از معاشرت با دیگران لذت می برید؟
7. آیا شما علاقه مندید آسایش دیگران را فراهم کنید و آنها را به آرامش دعوت کنید؟
8. آیا دیگران همیشه شما را برای سخاوتمندی تحسین می کنند؟
9. آیا شما به دلیل مهربان بودن، اجتماعی بودن و نشان دادن محبت به دیگران را فراهم کنید و آنها را به آرامش دعوت کنید؟
10. آیا شما بیشتر وقت ها احساسات خود را نشان می دهید؟
11. آیا شما خوش بین هستید و هنگام بروز مشکل از دیگران حمایت می کنید؟
12. آیا شما بر اساس احساسات عمل می کنید و معمولاً، به عاقبت کار نمی اندیشید؟
13. آیا شما از ناسپاسی دیگران خشمگین می شوید؟
14. آیا شما بیشتر وقت ها، درباره ی افراد مورد علاقه تان احساس مالکیت می کنید؟
15. آیا شما به دیگران کمک، توجه و رسیدگی می کنید؟
16. آیا شما قلبی مهربان و تعهدی صادقانه دارید؟
17. آیا شما بیشتر وقت ها آنقدر درگیر برقراری و حفظ ارتباط با افراد می شوید که از کارهایتان غافل می مانید؟
18. آیا بیشتر وقت ها احساس می کنید دیگران فداکاری ها و دلسوزی های شما را نمی بینند؟
19. آیا شما بیش از اندازه به دیگران نزدیک و با آن ها صمیمی می شوید؟
20. آیا در رفتار با دیگران، تا حدودی افراطی هستید؟
21. آیا نگرانید دیگران شما را در فعالیت هایشان شرکت ندهند؟
22. آیا سعی می کنید راه های صمیمی شدن با دیگران را پیدا کنید؟
23. آیا زمانی که دیگران در مخمصه می افتند، برای نجات آنها بی درنگ اقدام می کنید؟
24. آیا شما از اینکه در زندگی دیگران نقش مفیدی داشته بتشید احساس غرور می کنید؟
25. آیا عطش شما برای کمک کردن به دیگران باعث صدمه دیدن سلامتتان شده است؟
26. آیا خدمت به دیگران و توجه به نیازهای آن ها برای شما اهمیت فراوانی دارد؟
27. آیا شما دیگران را زیر نظر دارید و سعی می کنید آنها را موذیانه به سمت هدف های خود هدایت کنید؟
28. آیا شما دیگران را زیر نظر دارید و سعی می کنید آنها را موذیانه به سمت هدف های خود هدایت کنید؟
29. آیا شما برای ابزار علاقه ی خود به دیگران، معمولاً از تماس فیزیکی (برای مثال دست دادن یا روبوسی) استفاده می کنید؟
30. آیا شما خود را مهربان تر و دلسوزتر از آنچه هستید نشاان می دهید؟
31. آیا شما بیش از حد در امور دیگران دخالت می کنید، تا جایی که با آن ها مشکل پیدا میکنید؟

از آنجا که شما همیشه تلاش می کنید فردی خودخواه نباشید، لازم است یاد بگیرید به خواسته های غیرمنطقی دیگران پاسخ منفی بدهید. تیپ مهرطلب قدرت "نه" گفتن به خواسته های دیگران را ندارد.


2) تیپ ریاست طلب 

1. آیا شما فردی باسیاست، خوش مشرب و شهرت طلب هستید؟
2. آیا شما معمولاً هنگام ارزیابی یک کار یا ایده ی جدید، به مفید بودن آن برای خودتان توجه دارید؟
3. آیا رسیدن به هدف هایتان برای شما اهمیت بیشتری دارد تا برقراری ارتباط عاطفی با دیگران؟
4. آیا شما هنگام انجام دادن هر کاری، معمولاً احساسات خود را دخالت نمی دهید؟
5. آیا بیشتر وقت ها شما خواستار انجام کارها به بهترین نحو هستید؟
6. آیا شما کارهایتان را خودتان و بدون وابستگی به دیگران انجام می دهید؟
7. آیا شما معمولاً دوست دارید به دیگران نشان دهید کارها را به خوبی انجام می دهید؟
8. آیا فکر می کنید موفقیت شما مدیون مهارت هایتان در خلق اثر مثبت در ذهن دیگران است؟
9. آیا شما به شدت تلاش می کنید مورد علاقه و پذیرش دیگران قرار بگیرید؟
10. آیا شما در پرداختن به جزئیات مهارت خاصی دارید؟
11. آیا شما شخصی با انگیزه هستید و کارها را به نتیجه می رسانید؟
12. آیا برای شما طبیعی است که همیشه مرکز توجه دیگران باشید؟
13. آیا تأیید شما و احترام گذاشتن به شما از طرف دیگران، برایتان اهمیت دارد؟
14. آیا قبول تعهدهای بلندمدت برای شما جذابیت ندارد و به راحتی سبک کار و ارتباط خود را تغییر می دهید؟
15. آیا شما فردی شهرت طلب و در نظرها و خواسته های خود قاطع هستید؟
16. آیا شما کارهایی را دنبال می کنید که هم سودآور باشد هم تأیید و تشویق دیگران را به همراه داشته باشد؟
17. آیا طی سال های گذشته معیار و سبک زندگی خود را مکرر تغییر داده اید؟
18. آیا شما در اولین ملاقات با دیگران، معمولاً کم حرف هستید و رفتاری سرد دارید؟
19. آیا شما فکر می کنید هیچ گاه فردی سرد، بی تفاوت و انزواطلب نیستید؟
20. آیا شما معمولاً برای آشنایی با دیگران و ایجاد رابطه با ایشان پیش قدم می شوید؟
21. آیا شما هنگام عصبانیت محل را ترک می کنید؟
22. اگر از فردی خوشتان نیاید، برخلاف احساس درونی خود، با او رفتاری مؤدبانه دارید؟
23. آیا برای شما بسیار مهم است که از هر لحاظ، وضعیت بهتری از دیگران داشته باشید؟
24. آیا فکر می کنید شما فردی مهم و حتی تحسین برانگیز هستید؟
25. آیا فکر می کنید در انجام کارها انعطاف پذیر هستید و معمولاً تغییرها برایتان عادی است؟
26. آیا شما در گذشته با دوستانتان صمیمیت چندانی نداشته اید؟
27. آیا شما اعتماد به نفس خوبی دارید؟
28. آیا شما هنگامی که لازم است با کسی برخورد کنید، بیش از اندازه به حاشیه می روید و از اصل ماجرا دور می شوید؟
29. آیا شما زمانی که احساس امنیت نکنید، مغرورانه پیشنهادهای دیگران را رد می کنید؟
30. آیا فکر می کنید بدشانسی و بدالقبالی، معمولاً شما را محکم تر و استوارتر می کند؟
31. آیا شما از ترس اینکه نتوانید به انتظارهای دیگران پاسخ دهید، از صمیمی شدن با آن ها اجتناب می کنید؟

به طور کلی، شما خلق و خویی متعادل دارید؛ هر چند خلق و خوی شما بسته به شرایط مختلف تغییر می کند.

3) تیپ هنرطلب

1. آیا شما فردی رمانتیک و خیال پرداز هستید؟
2. آیا شما تمایلی به شرکت در مهمانی ها ندارید و اصولاً فکر می کنید فردی اجتماعی نیستید؟
3. آیا شما بیشتر به خود توجه دارید؟
4. آیا شما نمی توانید آنچه را در دل دارید بیان کنید؟
5. آیا شما قبل از انجام هرکاری، معمولاً احساس خود به آن کار را در نظر می گیرید؟
6. آیا عادت کناره گیری شما از دیگران موجب رنجش آنها می شود؟
7. آیا شما فردی دم دمی مزاج و خودخواه هستید؟
8. آیا هنگام درگیری با دیگران، بیشتر وقت ها عقب نشینی می کنید؟
9. آیا فکر می کنید فردی خلاق هستید؟
10. آیا فکر می کنید به دلیل کم حرفی و فرو رفتن در افکار خود، مورد علاقه ی دیگران هستید؟
11. آیا شما فکر می کنید کاملاً با دوستان خود تفاوت دارید؟
12. آیا هنگام بروز مشکلات، رفتار افکار شما به هم می ریزد و نگرن می شوید؟
13. آیا مرکز توجه دیگران بودن، معمولاً برای شما ناراحت کننده است؟
14. آیا شما بیش از اندازه احساساتی و کمی نامرتب هستید؟
15. آیا شما به احساسات خود ارزش می دهید و به آن پایبند هستید؟
16. آیا شما فکر می کنید از آنجا که احساسات برایتان اهمیت دارد، زمان زیادی را صرف درون نگری خود می کنید؟
17. آیا شرکت در خدمات اجتماعی عام المنفعه، به ندرت در برنامه های زندگی شما قرار دارد؟
18. آیا شما احساس می کنید در جمع افراد، از لحاظ عاطفی بسیار آسیب پذیر هستید؟
19. آیا شما به طور کلی فردی بدبین هستید؟
20. آیا شما فکر می کنید از فرصت ها به خوبی استفاده نمی کنید؟
21. آیا شما برای آشنایی با افراد و برقراری رابطه با آنها، معمولاً پیش قدم نمی شوید؟
22. آیا شما هنگام مشاهده ی اشتباه دیگران، معمولاً سکوت می کنید؟
23. آیا فکر می کنید بیشتر مشکلات شما با دیگران از نازک نارنجی بودن شما و شخصی کردن مسائل ناشی می شود؟
24. آیا یکی از توانایی های شما تشخیص ناهماهنگی های موجود است؟
25. آیا شما بیشتر وقت ها، کارهایی انجام می دهید که مطابق خواسته و میل خودتان است؟
26. آیا فکر می کنید خودخواهی شما باعث صدمه دیدن روابط عاطفی و اجتماعی شما با دوستانتان شده است؟
27. آیا هدایای دوستان، که یک دفعه باعث هیجان و تحریک احساسات شما می شود، برایتان جاذبه دارد؟
28. آیا شما دوست دارید بیشتر به گذشته فکر کنید؟
29. آیا بیشتر وقت ها نداشتن اعتماد به نفس کافی، مانع پیشرفت شما بوده است؟
30. آیا شما فردی با بینش و بصیرت هستید؟
31. آیا شما فکر می کنید نمی توانید مظهر قدرت و استقامت برای دیگران باشید؛ زیرا با احساسات و نگرانی های خود همیشه مشکل جدی دارید؟

شما فردی صاف و ساده هستید و احساسات خود را با دیگران در میان می گذارید.

 

 

 با ما همراه باشید....

 

 

 

 

برگرفته از کتاب " تیپ شخصیتی خود را بشناسید "

نویسنده : ابوالفضل صادقی

^