در مطلب قبلی، این مطلب و مطلب بعدی، می خواهیم 31 سؤال برای هر تیپ شخصیتی انیاگرام مطرح کنیم اگر پاسخ شما به اکثر 31 سؤال مطرح شده در یک تیپ شخصیتی مثبت باشد به احتمال زیاد شما دارای آن تیپ شخصیتی می باشید.

1) تیپ دانش طلب

1. آیا هنگامی که زیر فشار قرار می گیرید، بیشتر عقب نشینی می کنید و از جنگ و دعوا گریزانید؟
2. آیا فکر می کنید تمرکز فکری فوق العاده ای دارید؟
3. آیا ترجیح می دهید در ارتباط با دیگران خیلی صمیمی نشوید؟
4. آیا فکر می کنید دیگران به دانش و معلومات شما اعتماد دارند؟
5. آیا تصمیم های خود را دیر و با احتیاط اجرا می کنید زیرا زمان زیادی را صرف بررسی آن موضوع می کنید؟
6. آیا به دلیل اطلاعات زیادی که دارید، علاقه مند هستید از دیگران سؤال های مشکل بپرسید؟
7. آیا شما به مسائل اطراف خود بی تفاوت هستید و بیشتر وقت ها در افکار خود غرق می شوید؟
8. آیا پیگیری علاقه های شخصی برایتان مهم تر از امنیت (مالی، کاری و خانوادگی) است؟
9. آیا فکر می کنید با وجود اینکه مهارت لازم برای برقراری ارتباط با دیگران را ندارید، موفقیت های زیادی دارید؟
10. آیا شما به ندرت احساسات خود را بروز می دهید؟
11. آیا فکر می کنید اصولاً شکاک هستید و با تردید به مسائل نگاه می کنید؟
12. آیا فکر می کنید اصولاً تمایلی به درگیری ندارید؟
13. آیا هنگام بحث کردن با دیگران سعی می کنید با دلیل و منطق نظرهای خود را اثبات کنید؟
14. آیا معمولاً به احساسات خود کمتر توجه می کنید و به راحتی احساسات خود را دخیل نمی کنید؟
15. آیا فکر می کنید فردی واقع بین هستید؟
16. آیا برای انجام کار مورد علاقه ی خود، حتی حاضرید از منافع مالی چشم پوشی کنید؟
17. آیا به طور کلی با دیگران رابطه ی چندانی برقرار نمی کنید؟
18. آیا آنقدر درگیر کارها می شوید که از برقراری رابطه با دیگران غافل می مانید؟
19. آیا ترجیح می دهید در دنیای کوچک خویش زندگی کنید؟
20. آیا برای شروع هرکاری به وقت زیادی نیاز دارید تا تصمیم بگیرید؟
21. آیا معمولاً مشکل بدخوابی دارید؟
22. آیا بیشتر مشکل های شما با دیگران برای اهمیت ندادن به اصول متعارف اجتماعی است؟
23. آیا معمولاً شما فردی با افکار تخیلی هستید که از تصورات شخصی، کنجکاوانه و جستوجوگرانه تان ناشی می شود؟
24. آیا فکر می کنید فردی غیرعادی و حتی نامتعارف هستید؟
25. آیا سبک زندگی شما براساس اقتصادی عمل کردن و صرفه جویی در هزینه هاست؟
26. آیا برای انجام دادن کارها، بررسی گزینه های مختلف برایتان اهمیت زیادی دارد؟
27. آیا پیگیری کار مورد علاقه تان را مهم تر از کسب نتیجه ی آن می دانید؟
28. آیا از نظر شما، دیگران افرادی مزاحم و پرتوقع هستند؟
29. آیا فکر می کنید موضوع هایی که برای شما جالب است، دیگران را ناراحت و حتی وحشت زده می کند؟
30. آیا طرز فکری باز و بی تعصب دارید و برای آزمایش ایده های مختلف آمادگی دارید؟
31. آیا معمولاٌ به داشتن اندکی پس انداز قانع هستید؟

تیپ دانش طلب از ترس رو به رو شدن با خواسته های بی شمار دیگران، معمولاً از صمیمی شدن با آن ها اجتناب می کند.


2) تیپ عدالت طلب

1. آیا شما فردی مردد و مسامحه کار هستید؟
2. آیا شما فردی واقع بین و کم توقع هستید؟
3. آیا شما به آسانی تحریک و عصبانی می شوید؟
4. آیا شما به شدت دچار عدم اعتماد به نفس هستید؟
5. آیا شما معمولاً محتاط و تابع مقرراتید و گاه فردی ماجراجو و خطرپذیر می شوید؟
6. آیا شما تا حدی سخت گیر و بیش از اندازه بدبین هستید؟
7. آیا شما شخصی هستید که روی دوستان خود حساب می کنید و آن ها نیز می توانند روی شما حساب کنند؟
8. آیا برای شما امنیت (مالی، شغلی و خانوادگی) مهم تر از پیگیری علاقه های شخصی است؟
9. آیا از داشتن شعور و پشتکار خود احساس غرور می کنید؟
10. آیا فردی هستید که وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری برایتان بسیار ارزشمند است؟
11. آیا همیشه از دوستانتان وفادارتان به خاطر خصلت و مرامی که دارید پشتیبانی می کنید، حتی در مواردی که حق با آن ها نبوده است؟
12. آیا فکر می کنید بدبینی، گله مندی و شکایت هایتان در روابطتان با دیگران مشکل ایجاد کرده است؟
13. آیا شما فردی با احتیاط هستید و برای مقابله با مشکلات غیر مترقبه آمادگی دارید؟
14. آیا شما معمولاً دوستان خود را آزمایش می کنید تا از صداقت و وفاداریشان مطمئن شوید؟
15. آیا از نظر شما، زیر پا گذاشتن تعهد های اخلاقی و رفتاری (همسر، نامزد، دوست، همکار و غیره) بسیار کار ناپسندی است؛ بنابراین سبک رفتاری و زندگی خود را تغییر چندانی نمی دهید؟
16. آیا به خود افتخار می کنید؛ زیرا خود را فردی متعهد و قابل اعتماد برای دیگران می دانید؟
17. آیا شرکت در مراسم و خدمات عام المنفعه را با جدیت دنبال می کنید؟
18. آیا شما درمورد هر رویداد یا هر وضعیتی، معمولاً به بدترین نتیجه ی ممکن فکر می کنید؟
19. آیا به طور کلی فردی عصبی و مردد هستید و احساس امنیت نیز نمی کنید؟
20. آیا معمولاً تصمیم گیری برایتان مشکل است؟
21. آیا زمانی که دچار تردید می شوید، معمولاً با دیگران مشورت و از آن ها پرس و جو می کنید؟
22. آیا شما بیشتر وقت ها سعی می کنید بفهمید دیگران به چه منظوری با شما دوست شده اند؟
23. آیا شما فردی هستید که اگر از شخصی خوشتان نیاید، به هر طریق ممکن احساس ناخوشایندی خود را نشان می دهید؟
24. آیا شما افکاری واقع بینانه دارید و بیشتر وقت ها از تغییر استقبال نمی کنید؛ زیرا نمی دانید چه اتفاقی می افتد؟
25. آیا شما بیشتر وقت ها کاری را انجام می دهید که فکر می کنید مجبور به انجام دادن آن هستید؟
26. آیا شما معمولاً از تغییر روش استقبال نمی کنید و انجام دادن کارها را به همان روشی که قبلاً آشنا و به آن علاقه مند بوده اید ترجیح می دهید؟
27. آیا احساس می کنید عمیقاً به عشق و محبت نیاز دارید؟
28. آیا به دلیل گوشه گیری و عدم ارتباط با دیگران، معمولاً با آنها مشکل پیدا می کنید؟
29. آیا شما معمولاً به همه چیز مشکوک و مرتب در حال چک کردن دیگران هستید؟
30. آیا شما وقت هایی که احساس امنیت نمی کنید واکنشی با حالت تدافعی و گاه توأم با پرخاشگری نشان می دهید؟
31. آیا داشتن پس انداز و تکیه گاهی مطمئن، همیشه برایتان بسیار مهم است؟

تیپ عدالت طلب بسیار هوشیار، اما بی اندازه محتاط است.


3) تیپ تنوع طلب

1. آیا شما رفتارهای غریزی دارید و خوش گذران هستید؟
2. آیا هنگام ارزیابی کار یا ایده ای جدید، به لذت بخش بودن آن توجه دارید؟
3. آیا شما فردی رک گو هستید و موضوع هایی را بیان می کنید که دیگران آرزو دارند شهامت گفتنش را داشته باشند؟
4. آیا شما معمولاً فردی ماجراجو و اهل خطر کردن هستید؟
5. آیا شما بیشتر وقت ها نگران هستید که از موقعیت های بهتر غافل مانده اید؟
6. آیا شما هنگام مواجهه با مشکلات، معمولاً خود را با کاری سرگرم می کنید؟
7. آیا فکر می کنید فردی خوش مشرب و بسیار اجتماعی هستید؟
8. آیا شما به علت شوخ طبعی و داشتن روحیه ای قوی، همیشه مورد تحسین دیگران قرار می گیرید؟
9. آیا هنگامی که زیر فشار قرار می گیرید، بیشتر حالت تهاجمی پیدا می کنید؟
10. آیا در پرداختن به جزئیات، مهارت کافی به خرج نمی دهید؟
11. آیا هنگام بروز مشکلات، سعی می کنید درباره ی چیزهای دیگر فکر کنید؟
12. آیا شما به طور کلی غریزی عمل می کنید و ترجیح می دهید هنگام بروز مسائل راه حل آن را پیدا کنید؟
13. آیا فکر می کنید یکی از مهم ترین قوّت های شما، یافتن ایده های جدید و به هیجان آوردن افراد است؟
14. آیا سعی می کنید زندگیتان را پر جنب و جوش، پرهیجان و پر شتاب کنید؟
15. آیا شما گاهی بیش از اندازه بی خیال هستید . اصلاً به خود سخت گیر نیستید؟
16. آیا فکر می کنید ذهنی فعال و سرشار از انرژی دارید؟
17. آیا شما به طور کلی فردی منضبط نیستید؟
18. آیا شما در اولین ملاقات با افراد، معمولاً خوش صحبت هستید و رفتاری گرم دارید؟
19. آیا فکر می کنید عدم موفقیت شما در نتیجه ی نداشتن تمرکز کافی روی آن کار بوده است و از این شاخه به آن شاخه می پرید؟
20. آیا شما معمولاً با سرعت حرف می زنید و با هیجان و خوش مشرب هستید؟
21. آیا خلق و خویی شما مرتب در حال تغییر است؟
22. آیا شما در بیشتر عمر خود، فردی به غایت عصبانی هستید و به کرات احساسات متغیری نیز داشته اید؟
23. آیا شما بیشتر وقت ها از بی خیالی و زیاده روی لذت می برید؟
24. آیا شما از شهامت و جرأتی که در استقبال از تجربه های جدید دارید، احساس غرور می کنید؟
25. آیا سبک زندگی شما بر مبنای زیاده روی است؟
26. آیا زمانی که می خواهید کاری را انجام دهید، پیش بینی نتیجه های آن فکر شما را مشغول می کند؟
27. آیا فکر می کنید یکی از مشکلات بزرگ شما، فعالیت زیاد و عجله است؟
28. آیا شما معمولاً انتخاب ایده یا روش جدید را به انتخاب ایده یا روش رایج ترجیح می دهید؟
29. آیا نداشتن انضباط شخصی، برای تمرکز در انجام کارها شما را نگران می کند؟
30. آیا شما معمولاً تابع احساس و نفس خود هستید؟
31. آیا شما معمولاً زیاد تلاش می کنید تا فردی سرگرم کننده باشید؟

این تیپ شخصیتی معمولاً برای انجام کارها تردید دارد؛ اما راه حل های مختلف را امتحان می کند تا راه حل مناسب را پیدا کند.
تیپ تنوع طلب گاهی ریسک هایی را انجام می دهد که دیگران حتی جرأت فکر کردن به آن ها را ندارند.

 

با ما همراه باشید...

 

 

 

برگرفته از کتاب " تیپ شخصیتی خود را بشناسید "

نویسنده : ابوالفضل صادقی

^