در این مطلب و مطالب قبلی، می خواهیم 31 سؤال برای هر تیپ شخصیتی انیاگرام مطرح کنیم اگر پاسخ شما به اکثر 31 سؤال مطرح شده در یک تیپ شخصیتی مثبت باشد به احتمال زیاد شما دارای آن تیپ شخصیتی می باشید.

1) تیپ عالی طلب

1. آیا شما فردی صریح هستید و رفتاری خشک دارید؟
2. آیا شما خود را فردی جدی و متین می دانید؟
3. به نظر خودتان فردی منضبط و جدی هستید؟
4. آیا شما اعتماد به نفس بیش از اندازه دارید؟
5. آیا شما فردی آرمان گرا با افکاری والا هستید؟
6. آیا شما فردی سخت گیر و مشکل پسند هستید؟
7. آیا برای شما سخت است که انعطاف پذیرتر باشید و زندگی را آسان بگیرید؟
8. آیا شما خود را فردی جدی و محتاط می دانید؟
9. آیا شما به بحث و تحلیل مسائل علاقه دارید؟
10. آیا شما عادت کرده اید برای دیگران تکلیف تعیین کنید حتی اگر باعث رنجش آن ها شود؟ آیا شما در مقابل دیگران فردی بسیار پرتوقع و انعطاف ناپذیر هستید؟
11. آیا جلب علاقه ی دیگران و پذیرفته شدن از طرف آنها، برای شما کم اهمیت است؟
12. آیا شما با گوشزد کردن عواقب بی توجهی به توصیه هایتان، در افراد انگیزه ایجاد می کنید؟
13. آیا شما هیچ گاه حق و حقیقت را فدای دوستی نمی کنید؟
14. آیا شما در عقاید خود استوار هستید و بیشتر مواقع می دانید کار درست کدام است؟
15. آیا اگر کسی به توصیه ی شما گوش نکند، عصبانی می شوید؟
16. آیا شما سعی می کنید با پشتکار و سخت کوشی به آرزوهایتان برسید؟
17. آیا شما بیش از اندازه درباره ی خود سخت گیر و جدی هستید؟
18. آیا در سال های گذشته، سبک زندگی و ارزش های شما ثابت مانده است؟
19. آیا فکر می کنید اعتماد دیگران به شما به خاطر منصف بودن و کارهایی است که براساس حق و حقیقت انجام می دهید؟
20. آیا شما به طور کلی فردی عصبانی، بی حوصله و کمال گرا هستید؟
21. آیا شما برای شروع هر کاری، پس از بررسی به سرعت دست به کار می شوید؟
22. آیا اولویت اول شما کار است و آن را به خانواده ترجیح می دهید؟
23. آیا وقتی اشتباه دیگران را می بینید، بیشتر مواقع به آنها کمک می کنید تا متوجه اشتباه خود شوند؟
24. آیا شما اعتقاد دارید کار ها باید به بهترین شکل انجام شود و حتی حاضرید برای این کار دیگران را تحت فشار قرار دهید؟
25. آیا از کنترل نداشتن روی خود ناراضی هستید؟
26. آیا شما از موضع گیری های قاطعانه ی خود راضی هستید؟
27. آیا رفتار بیش از اندازه خشک شما گاهی باعث رنجش دیگران می شود؟
28. آیا فکر می کنید نیاز دارید در احساسات خود تعادل را رعایت کنید؟
29. آیا شما فکر می کنید که دیگران افرادی نامنظم و مسئولیت ناپذیر هستند؟
30. آیا شما برای ابراز علاقه ی خود به دیگران تماس فیزیکی (روبوسی) را ضروری نمی بینید؟
31. آیا شما فردی منظم و مسئولیت پذیر هستید؟

اگرفکر می کنید فردی عالی طلب هستید، بهتر است هشت تیپ شخصیتی دیگر را نیز مطالعه کنید تا اطمینان بیشتری از تیپ شخصیتی خود و دیگران پیدا کنید.

 

2) تیپ صلح طلب

1. آیا شما در رفتار خود با دیگران به گونه ای عمل می کنید که به برخورد و مقابله با آن ها منجر نشود؟
2. آیا شما به ندرت عصبانی می شوید؟
3. آیا شما رفتار دیگران را زیر ذره بین می گذارید؟
4. آیا بی علاقگی شما به برقراری روابط بسیار نزدیک با دیگران، باعث شده است بین شما و آنها مشکل ایجاد شود؟
5. آیا شما به طور ذاتی به حفظ ثبات کاری و آرامش فکری علاقه مندید؟
6. آیا در بیشتر مواقع هنگام رو به رو شدن با مشکلات، آن ها را حل و فصل کرده اید؟
7. آیا بیشتر مواقع خجالت می کشید توانایی ها و قابلیت های خود را به دیگران نشان دهید؟
8. آیا اجازه می دهید دیگران به شما زور بگویند و زمانی که تحت فشار قرار می گیرید، به راحتی تسلیم می شوید؟
9. فکر می کنید به طور کلی فردی سازگار و همراه هستید؟
10. آیا پذیرفته شدن از سوی دیگران و هماهنگی با آنها برای شما ارزشمند است؟
11. آیا شما بیشتر مواقع بر میزان وجه اشتراک خود با دوستانتان تأکید دارید؟
12. آیا شما براساس احساسات خود عمل نمی کنید؛ زیرا می ترسید مشکلات فراوانی به وجود آید؟
13. آیا هنگام بحث کردن با دوستان و اطرافیانتان، سعی می کنید احساسات آنها را جریحه دار نکنید؟
14. آیا سعی می کنید زندگی بسیار عادی و توأم با ثبات و آرامش داشته باشید؟
15. آیا خود را فردی شاداب و بسیار معمولی می دانید؟
16. آیا خود را فردی قانع می دانید و از روال زندگی خود راضی هستید؟
17. آیا شما در بیشتر موارد ترجیح می دهید شخص دیگری برای انجام کار پیش قدم شود و هدایت آن را به دست بگیرد؟
18. آیا شما فکر می کنید بیشتر مواقع همه چیز به خوبی و خوشی به پایان می رسد؟
19. آیا شما به طور کلی فردی خوش بین هستید؟
20. آیا شما در رفتار با دیگران به اندازه ی کافی قاطع هستید؟
21. آیا شما بیشتر مواقع به سرعت به خواب می روید؟
22. آیا شما در بیشتر عمرتان ثبات احساسات داشته و آرامش خود را حفظ کرده اید؟
23. آیا برای شما بسیار مهم است که به وضعیت دیگران سروسامان بدهید؟
24. آیا شما دیگران را تحت فشار قرار نمی دهید به این دلیل که دوست ندارید خودتان هم تحت فشار قرار بگیرید؟
25. آیا از نظر شما، قرار گرفتن در موقعیت پر تنش و دشوار ناخوشایند است؟
26. آیا شما به طور کلی فردی روراست و ساده اندیش هستید؟
27. آیا موقعیت هایی که موجبات آرامش اطرافیان شما را فراهم می سازد، برایتان جاذبه دارد؟
28. آیا گاهی وقات، بیش از اندازه منفعل و گوشه گیر می شوید؟
29. آیا ترجیح می دهید وقت خود را صرف موضوعات ناراحت کننده و ترسناک نکنید؟
30. آیا یکی از مهم ترین مشکلات شما کم تحرکی است؟
31. آیا بدشانسی و بداقبالی شما را به تسلیم وامی دارد؟

برای این تیپ افراد، بیشتر این پرسش مطرح است که با وجود زیبایی و خوبی فراوان در زندگی، چرا افراد به نکات منفی توجه می کنند. خوش بینی و مثبت نگری را باید از این تیپ شخصیتی فرا گرفت.

 

9) تیپ قدرت طلب

1. آیا شما از برخورد و مقابله با دیگران هراسی ندارید و حتی از آن استقبال هم می کنید؟
2. آیا برای شما رسیدن به اهداف بیش از هر چیزی اهمیت دارد؟
3. آیا فکر می کنید دیگران در انجام کارها به روحیه ی قوی و مصمم شما متکی هستند؟
4. آیا شما خود را فردی جسور و قدرت طلب می دانید؟
5. آیا در بیشتر مواقع می خواهید مظهر اقتدار باشید؟
6. آیا شما بیشتر نگران این موضوع هستید که اگر مراقب نباشید دیگران از شما سوء استفاده می کنند؟
7. آیا شما علاقه مند هستید که افراد را به مبارزه بطلبید و آنها را بترسانید؟
8. آیا هنگام درگیری با دیگران، به ندرت عقب نشینی می کنید؟
9. آیا شما فردی مصر و با پشتکار هستید؟
10. آیا شما تلاش می کنید با طرح برنامه های بلندپروازانه و دادن وعده های بزرگ، در افراد انگیزه ایجاد نمایید؟
11. آیا شما بی درنگ وارد درگیری ها می شوید؟
12. آیا ریاست کردن شما بر دیگران و زیرنظر گرفتن آنها، در روابط شما با آنها مشکل زا بوده است؟
13. آیا برای شما داشتن استقلال و اتکا به خود اهمیت دارد؟
14. آیا یکی از مهم ترین نکته های قوت شما، مهارت در سازماندهی افراد و به نتیجه رساندن کارهاست؟
15. آیا شما بیشتر مواقع دیگران را راهنمایی می کنید، به آن ها انگیزه می دهید و مشوق آنها هستید؟
16. آیا به نتیجه رساندن کارها برایتان بسیار مهم است و از این رو زمان چندانی ندارید که به خود بپردازید؟
17. آیا شما در بیشتر موارد ترجیح می دهید خودتان پیش قدم شوید و هدایت کار را به دست بگیرید؟
18. آیا فکر می کنید عتماد دیگران به شما به این دلیل است که شما اعتماد به نفس زیادی دارید و می توانید حافظ و مراقب آن ها باشید؟
19. آیا شما ترجیح می دهید که همه از حضور و وجود شما مطلع شوند؟
20. آیا شما بیشتر مواقع به راحتی تصمیم می گیرید؟
21. آیا شما هنگام عصبانیت، خشم خود را نشان می دهید؟
22. آیا شما بیشتر مواقع فردی دقیق، رک و حسابگر هستید؟
23. آیا شما دوست دارید دیگران از شما یاد بگیرند چگونه مسائل و مشکلاتشان را خودشان حل کنند؟
24. آیا فکر می کنید یکی از نکته های قوت شما به دست گرفتن کنترل وضعیت موجود است؟
25. آیا قرار گرفتن در موقعیت های پر تنش و حتی دشوار، بیشتر اوقات برایتان ناخوشایند است؟
26. آیا گاهی اوقات سماجت و یکدنده بودن بیش از اندازه ی شما درباره ی دیگران، باعث رنجش آنها می شود؟
27. آیا شما فردی عملگرا هستید و برای کسب نتیجه ی مشخص تلاش می کنید؟
28. آیا به طور کلی فکر می کنید فقط به خودتان اطمینان کافی دارید؟
29. آیا هنگامی که لازم است با کسی برخورد کنید، بسیار رک و خشن هستید؟
30. آیا نبودن امکانات لازم، شما را برای انجام مسئولیت هایی که به عهده دارید، نگران و عصبی می کند؟
31. آیا شما خود را سرسخت تر از آنچه هستید، نشان می دهید؟

از آنجا که شما همیشه خود را برای دیگران مظهر قدرت و استقامت می دانید، به نظر می رسد فرصتی برای فکر کردن به احساسات و نگرانی های خود نداشته باشید.

 

 


در مطالب آتی در مورد چگونگی برخورد مؤثر با انواع تیپ های شخصیتی انیاگرام صحبت خواهیم کرد....
با ما همراه باشید...

 

 

 

برگرفته از کتاب " تیپ شخصیتی خود را بشناسید "
نویسنده: ابوالفضل صادقی

^