?WHO AM I

در مطلب قبل در مورد خود فیزیکی اطلاعاتی بدست آوردیم.
حال می خواهیم درمورد جنبه های دیگر خود بدانیم، تا بتوانیم بهتر خودمان را بشناسیم و به دیگران بشناسانیم.


خود واقعی

خود واقعی درونی ترین بخش وجود ماست. خودتان این بخش را خوب میشناسید، ولی افراد معدوی از این بخش از وجود شما اطلاعات دارند. اغلب ما انرژی زیادی را صرف پنهان نگاه داشتن این بخش از وجود خویش می کنیم. ترس ما از این است که اگر دیگران خود واقعی ما را بشناسند، علاقه شان را به ما از دست بدهند. موضوع عجیبی است، چون اغلب ما همان چیزی را از دیگران پنهان می کنیم که آنها از ما پنهان می کنند. راجرز این مطلب را با طنز مطرح می کند: « چیزی که خیلی شخصی است، خیلی هم عمومی است.» و در ادامه می گوید: «آنچه را من از دیگران پنهان می کنم، اغلب همان چیزی است که آنها از من پنهان می کنند.»
سیدنی ژرارد معتقد است که آشکارسازی سبب آشکارسازی می شود. مراحل گفتوگو درباره خودمان با دیگران بخشی از مراحل کمک به دیگران است تا آنها بتوانند درباره خودشان با ما صحبت کنند.
اگر می خواهیم مهارت های گفتوگو و ارتباط با دیگران را یاد بگیریم باید آمادگی پیدا کنیم تا بتوانیم درمورد خودمان و اینکه «که هستیم» با دیگران صحبت کنیم. از طرفی می توانیم ادعا کنیم که این کار را انجام میدهیم، چون پیوسته با خانواده و دوستانمان درباره خودمان حرف می زنیم. از طرف دیگر باید بپذیریم که افرادی هم هستند که چیز زیادی از ما نمی دانند و درباره مسائل زندگی مان اطلاعاتی ندارند. برای مثال همکارانتان چقدر شما را می شناسند؟ آیا آنها شما را به عنوان فردی که واقعاً هستید می شناسند یا فقط به عنوان یک همکار؟
منظور ما از این صحبت ها این نیست که هرجا رفتیم و هرجا نشستیم از خودمان حرف بزنیم، بلکه منظورمان این است که اگر مایلیم به دیگران کمک کنیم و با آنها ارتباط برقرار کنیم، باید این آمادگی را پیدا کنیم تا بتوانیم به دیگران اجازه بدهیم ما را بهتر بشناسند. به این مراحل «خود آشکارسازی» می گویند. اگر شخصی آمادگی حرف زدن درباره خودش را نداشته باشد، نمی توانیم او را بشناسیم.
اختلاف نظرهایی هم وجود دارد برخی معتقدند که خود واقعی وجود ندارد و بشر بر اساس شرایطی که در آن قرار می گیرد، نقش های گوناگونی را بازی می کند. این نگرش درک از خود «رویکرد شبیه سازی» نامیده می شود که اسچلنکر آن را به طور خلاصه این گونه بیان می کند:
بین زندگی روزمره و تئاتر تشابه های زیادی وجود دارد. در وجود ما متن نمایشنامه هایی هست که به ما این توان را می دهد تا بفهمیم در هر موقعیتی از ما چه انتظاری می رود. در هر موقعیتی ما از واژه ها، حالت ها و نقش هایی استفاده می کنیم که بیانگر شخصیت ماست. جهان برای هر فرد صحنه ای است که بر آن خود را به دیگران می شناساند.
شاید شما بخواهید «خود واقعی» را مجموعه ای از متون و نمایشنامه ها و نقش هایی در نظر بگیرید که طی سال ها گذران زندگی کسب کرده اید. در حالی که یک بازیگر فقط یک سری نقش های گوناگون را فرا می گیرد.

تمرین 2
مأموریت: کشف خود واقعی

چند ورق خط کشی شده بردارید و در جایگاه «سوم شخص» توصیفی از خودتان بنویسید بنابراین، متن شما این طور شروع می شود.
نگار صادقی دانشجوی روانشناسی است که...
تا می توانید توصیف خود را سریع بنویسید و سعی کنید آن را ویرایش نکنید. تا توان دارید بنویسید و تمام جزئیات را شرح دهید. اگر تمرین را تنهایی انجام می دهید سعی کنید هر چه را به ذهنتان خطور می کند بنویسید. اگر تمرین را دو نفره یا به صورت گروهی انجام می دهید، سعی کنید به هر چیزی که به ذهنتان خطور می کند فکر کنید ولی روی کاغذ نیاورید.
اگر دیگران از مطالبی که ننوشته اید مطلع شوند، چه اتفاقی می افتد؟
حالا سعی کنید در جایگاه «اول شخص» از خودتان بنویسید.
من دانشجوی روانشناسی هستم که....


خود آرمانی

اکثر ما تمام طول روز در این فکر هستیم که چگونه به نظر می آییم. به دیگران نگاه می کنیم و خودمان را با آنها مقایسه می کنیم که چه قدر زندگی مردم خوب است. سپس در ذهن خویش تصویری از خود آرمانی مان می سازیم.


تمرین 3
مأموریت: کشف کنید که دوست دارید چه طور به نظر آیید.

روی ورق کاغذی اسم سه نفر را بنویسید که مورد تحسین شما هستند. حالا بنویسید که چرا آنها را تحسین می کنید. بعد این یادداشت را با مشخصات خودتان مقایسه کنید. تا چه اندازه آرزو دارید که شخصیتی مثل آن سه نفر داشته باشید؟ قبلاً تا چه اندازه شبیه آنها بوده اید؟ کدام خصوصیات این اشخاص را نمی پسندید؟ اگر مایلید بعضی از خصوصیات این اشخاص را داشته باشید، از خودتان بپرسید که چه کارهایی را لازم است انجام دهید تا ویژگی های آنان را کسب کنید؟ بررسی کنید تا چه اندازه می توانید شبیه اشخاصی شوید که مورد تحسین شما هستند.
به نظرتان چه کمبودهایی را باید جبران کنید تا مثل شخص «ایده آل» خود شوید؟ ممکن است با انجام دادن این تمرین متوجه شوید که اگر خودتان باشید، خیلی راضی تر و موفق تر خواهید بود.

 

 

کتاب من کیستم؟

گردآوری: نگار صادقی

مرکز مشاوره راه فردا

^