روزی حکیمی با ملانصرالدین قراری داشت تا با هم به مناظره بنشینند , هنگامی که حکیم به خانه ملا رسید او را در خانه نیافت و بسیار خشمگین شد , تکه  گچی برداشت و بر در خانه ملا نوشت ( نادان ابله ) ملانصرالدین به خانه امد و این نوشته را دید و با شتاب به منزل حکیم رفت و به او گفت قرارمان را فراموش کرده بودم مرا ببخشید , تا به منزل رسیدم و اسم شما را بر در منزل مشاهده کردم به یاد قرارمان افتادم !
معمولا رنجش ما از از رفتار دیگران به دلیل جنبه حل نشده در درون خود ماست باید به تمامی مطالبی که هنگام صحبت با دیگران قضاوت و یا راهنمایی آنها می گوییم به دقت گوش کنیم , در واقع مخاطب اصلی خود ما هستیم , آن حکیم می توانست به جای نادان ابله بنویسد ؛ نادان بی تربیت بی فکر بی ملاحظه ترسو و یا انکه به نتیجه گیری کاملا متفاوتی برسد , او میتوانست نگران شود که مبادا ملانصرالدین دچار سانحه شده یا در بستر بیماری افتاده باشد , اما با غیبت ملانصرالدین عبارت نادان ابله به فکر او رسید , هنگامیکه خصلتی را داریم که برایمان حل نشده است رویدادهایی را به زندگی خود جلب می کنیم تا در تملک و در اغوش کشیدن ان وجه مطرود ما را یاری کنند , آن حکیم از غیبت ملانصرالدین ناراحت شد و ویژگی مطرود خود را که نادان ابله بود فرافکنی کرد , ما نقاط ضعف خود را به دیگران نسبت می دهیم و مطالبی را به دیگران می گوییم که در واقع باید به خودمان بگوییم , هنگامیکه دیگران را پیش داوری میکنیم در حقیقت خود را پیش داوری میکنیم اگر شما پیوسته خود را با افکار منفی بکوبید یا اطرافیانتان را از راههای کلامی , جسمی , احساسی سرکوب خواهید کرد و یا با از بین بردن بخشی از زندگی تان به خود ضربه خواهید زد , انچه بر زبان می آورید و انجام می دهید تصادفی نیست , زندگیتان را خود شما می آفرینید و در آن هیچ تصادفی وجود ندارد . در این جهان شما همه کس بوده و فقط خودتان رو به رو هستید , هنگامیکه بر کسی که مرتکب اشتباه شده است برچسب می زنید درنگ کنید و ببینید آیا خودتان را همین گونه نمی نامید ؟ اگر صادق باشید همواره پاسخ مثبت خواهد بود . جهان ایینه بزرگیست که پیوسته ویژگی های ما را به خودمان منعکس می کند هر خصلتی بنا به دلیلی وجود دارد و تمامی خصلتها کامل هستند .

 

 


گردآورنده: بهارک حسینی، روانشناس ، مرکز مشاوره و روانشناسی راه فردا

^