وقتی بچه بودم دلم میخواست دنیا را عوض کنم 
بزرگتر که شدم گفتم دنیا که بزرگ است کشورم را تغییر می دهم
در نوجوانی گفتم کشورم خیلی بزرگ است بهتر است شهرم را دگرگون سازم
جوان که شدم گفتم شهر خیلی بزرگ است محله خود را تغییر می دهم 
به میانسالی که رسیدم گفتم از خانواده ام شروع کنم
.در این لحظه اخر عمر میبینم که باید از خودم شروع می کردم اگر تغییر را از خودم اغاز کرده بودم خانواده ام , محله ام , شهرم , کشورم و جهان را به قدر توانم تغییر می دادم.
خود آگاهی یکی از مهارتهای زندگیست که عبارتست از شناخت دقیق و درست از خود به نحوی که فهم صحیحی از نگرش ها , ارا , عقاید , اندیشه ها , هیجان ها , توانایی ها , مهارتها و کاستی هایمان داشته باشیم . از نگاهی دیگر می توان گفت که خود اگاهی یعنی اموختن روش های منطقی برای اعمال کنش و واکنش در موقعیت های متفاوت . 
انسان در مسیر زندگی خود با انتخاب های متعددی رو به روست و سراغاز هر انتخابی خود آگاهیست , از انتخاب های ساده و روزمره گرفته مثل غذا خوردن و خرید کردن تا انتخاب های سخت و پیچیده مثل نوع جهان بینی و شغل و انتخاب همسر و ... از انجا که زندگی بدون انتخاب معنی ندارد زندگی بدون خود آگاهی نیز غیر ممکن به نظر می آید . لیکن انتخاب های بزرگ و سرنوشت ساز نیازمند خودآگاهی دقیق تر است که اگر در آن ماهر نباشیم به خود و دیگران صدمه جدی خواهیم زد . این مهارت به شما کمک می کند تا بتوانید شناخت بیشتر خصوصیات نیازها خواسته ها اهداف نقاط ضعف نقاط قوت احساسات ارزش و هویت خود را بشناسید . یکی از عوامل مهمی که به ما کمک می کند زندگی خوب و موفقی
.داشته باشیم , این است که خود را بشناسیم و احساس خوبی در مورد خودمان داشته باشیم . همچنین از انچه که هستیم شاد و راضی باشیم 
 
 
 
 
 
گردآورنده: بهارک حسینی ، روانشناس ، مرکز روانشناسی و مشاوره راه فردا
 
 
 
^