تماس چشمی در فرهنگ های مختلف متفاوت است

فنلاندی ها فرانسوی ها انتظار نگاه مستقیم را دارند

در حالی که کره جنوبی نگاه مستقیم را زشت می دانند در ایالات متحده نگاه مستقیم در چشم غریبه ها در کسری ار ثانیه رخ می دهد

در ایتالیا  و کشورهای لاتین تماس چشمی طولانی ست

در کشورهای لاتین مانند افریقایی ها نگاه مستقیم طولانی از سمت کسانی که رتبه کمتری دارند بی احترامی تلقی می شود

در جنوب شرق اسیا هم تا زمانی که از میزان استحکام رابطه ی خود اطمینان حاصل نکردید تماس چشمی مستقیم به مدت طولانی نداشته باشیذ

حتی در بین انگلیسی ها و امریکایی ها که روابط غیر کلامی نزدیکی دارند هم گاهی اوقات چشم در چشم بودن مشکل افرین می شود

 

^