1.ماهی خیس

زمانی که شما دست می دهید و دستتان مرطوب است ااکثر افراد از این حالت تنفر دارند

جالب است بدانید از هر 20 نفر 1 نفر دچار این مشکل پوستی می باشد,باید توجه کنید که قبل از دست دادن دست خود را پپا کرده و بعد دست دهید چون بعضی ها آن را نشان از عدم تعهد فرد یا بی احترامی و توهین می دانند.

2.گیره

فشردن ست طرف مقابل به اندازه ای که فرد احساس ترس کند,کسی که اینگونه می فشارد می خواهد تسلطش را بر فرد مقابل نشان دهد.

3. استخوان خرد کن

این نوع دست دادن حالتی ست تهاجمی که مثل آسیاب کردن و صاف کردن خمیر می ماند و می خواهد فرد مقابل را تضعیف کند

در معاملات تجاری این نوع دست دادن خیلی مشاهده می شود.

4.گرفتن نوک انگشتان

حالت تماس و لمس کوچک دست طرف مابل است که نشان از اعتماد به نفس کم دارد البته در شرایطی مثل فاصله ی دور دو نفر این کاملا طبیعی است.

5.دست دادن صاف و اتو کشیده

این نوع دست دادن زمانی اتفاق می افتد که فرد بخواهد طرق مقابل را به سمت عقب هل دهد و حریم و حد طرف را به او گوش زد کند.

6.پیچاندن دست

این روش دست دادن بسیار شایع است,حتی ممکن است به ربات دست هم آسیب بزند

این نوع دست دادن فرد برعکس مورد قبلی(دست دادن صاف) عمل می کند یعنی کف دست شخص مقابل را گرفته و شخص را تند و محکم به داخل حریمش می کشد

7.هویج هلندی

این نوع دست دادن ریشه در هلند دارد

و شبیه به مدل ماهی خیس است,انگار طرف یک دسته هویج در دستش دارد اما رطبت کمتر است.

8.تلمبه زدن

این نوع دست دادن در مناطق روستایی متداول است

دست را با فشار می گیرند و بیشتر از هفت بار تکان می دهند,بعضی مواقع هم تکان ها متوقف می شود اما دست را همجنان نگه می دارد.

 

 

 

^