1.بنابر حرفهای دیگران ازدواج نکنید.

2.از سر ترحم و کمک به فردی دیگر ازدواج نکنید.

3.برای فرار از شرایط فعلیتون ازدواج نکنید.

4.برای انتقام یا رقابت ازدواج نکنید.

5.برای تکمیل گروه عروس ها یا دامادهای فامیل های فامیل ازدواج نکنید. به طور مثال : تو به فلانی میای,هم سطح همید.. یا جملاتی مانند این.

6.به قصد تغییر کردن فرد یا پپیشرفت دادن او با کسی ازدواج نکنید.

7.برای مشهور شدن و یا خودنمایی ازدواج نکنید.

8.با فردی که به شما علاقه ای ندارد یا رابطه ی یک طرفه ی دوست داشتن حام بر رابطه است ازدواج نکنید.

9.  برای مطیع بودن و گوش دادن به حرف کسی دیگر با کسی ازدواج نکنید.

10.در سن پایین (مخصوصا در پسرها) زد ازدواج نکنید.

11.با سرعت و بدون فکر یا براساس حرف دیگران ازدواج نکنید.

12.بدون شناخت به هیچ وجه قبول به ازدواج نکنید.

13.برای سن بالای خودتان ازدواج نکنید.

پیشنهاد این است که به هیچ وجه زیر 6 ماه (بیشتر باشد بهتر است) و با توجه به ملاکهای خود فرد مورد نظر را به دور از احساس و با منطق کامل ارزیابی کنید و ببینید که بدون فکر تغییر این فرد و همانطور که هست او را بعد از ازدواج هم می پذیرید یا نه بهتر است قبل از انتخاب همسر خودخواه و بعد از ازدواج فداکار باشید ,قبل از ازدواج نسبت به او سخت گیر و بعد از ازدواج سهل گیر باشید . با این تفکر که فرد بعد از ازدواج علاقه مند خواهد شد ازدواج نکنید, و در نهایت پیشنهاد اصلی به مشاوره ی قبل از ازدواج بروید تا بتوانید انتخابی بهتر و زندگی بهتری را در آینده داشته باشید.

^