 ایجاد فضای آرام در خانه وظیفه والدین می باشد که باعث می شود دغدغه ها و استرس فرزندان کم و استعداد آنها بیشتر شکوفا شود

 تا جایی که می توانید مسائل اقتصادی و مالی را در زمان امتحانات فرزندان سامان دهی کرده و فشار روانی بر آنها وارد نکنید

 ناراحتی ها و مشکلات خانوادگی را به کودکان انتقال ندهید هر چند که آنها خود متوجه می شوند ولی به صورت واضح و نگران کننده بازگو نکنید.

 مامان بابا کاری نکنید که کودکان از رفتن شما به مدرسه یا جلسه انجمن اولیا هراس داشته باشند شما به مدرسه و جلسه می روید تا مشکلات را بشناسید و راهکار را پیدا کنید فرزندان را سرزنش نکنید.

 مادر پدرها به جای مهمانی رفتن و مهمانی دادن در زمان امتحان فرزندان خود را به کوه پارک و طبیعت ببرید.

 مامان بابا هر چقدر تکرار کنی و امر و نهی کنی برای درس خواندن، من کمتر درس می خوانم.

 مامان بابا با یک جمله کوچک هم شده فرزندان را تشویق کنید اثرش معجزه می کند.

 مامان بابا دوست داری خودت و یکی همش تحقیر کنه یا به حرفات پوزخند بزنه کلمات منفی و تحقیرآمیز به من کمک نمی کنه واسه خوب شدن.

 به درد دلهای فرزندانتان گوش دهید او را قضاوت نکنید.

 حرفهای خط قرمزی، منفی و اضطراب زا: چند بار دوره کردی ، فکر می کنی چه نمره ای بگیری ، وقت کم داری باید یکسره درس بخونی.

 در ایام امتحان غذاهای شیرین مواد حاوی گلوکز، فسفر، غذاهای دریایی، عسل، خرما و کشمش بیشتر مصرف شود.

 کمالگرایی و وسواس والدین اضطراب را، در فرزندان آنها، بالا می برد.

 امتحانات را برای فرزندان خود غول شکست ناپذیر جلوه ندهید.

 با مشاور مدرسه در مورد فرزند خود صحبت کنید.

 شیوه های ریلکس کردن را به فرزندان آموزش دهید که قبل جلسه از اضطراب او کاسته شود.

 وقتی برای کودکان خود برنامه ریزی می کنید حتماً آنها نیز حضور داشته باشند.

 به کودکان بیاموزید درس را صرفاً بخاطر نمره ی خوب نخوانند بلکه درس را درک کند.

 کودکان را با مهربانی از خواب بیدار کنید و در روز امتحان کمی زودتر بفرستید تا استرس دیر رسیدن را نداشته باشد.

 بعد از هر امتحان روی آن خط بکشید و برنامه را جایی نصب کنید که کودک آن را ببیند.

 وقتی کودکان را با الفاظی مانند بی استعداد، بی عرضه و... صدا میکنید باعث می شود کودک تصویر ذهنی منفی از خود در ناخودآگاهش بوجود آید.

 کودکان حتماً قبل از رفتن به جلسه امتحان صبحانه بخورند.

 مامان بابا ها در زمان امتحان فرزندان مسافرتهای خود را کنسل کنند تا جایی که می توانند کودکان را تنها نگذارند و موجب استرس کودک خود نشوند.

 

 

 

مرکز مشاوره و روانشناسی راه فردا

گردآورنده: سمانه اسمائیلی - نگار صادقی